<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Automatisera mera!

Det pratas mycket om att HR och rekrytering drar stor nytta av att digitaliseras. Att byta bort pärmar och Excel-listor till förmån för ett system som håller koll på all väsentlig information. Även om ni idag sitter med en digital rekryteringsprocess kan den bli ännu bättre i och med automatisering. När du låter ditt rekryteringssystem sköta delar av rekryteringen sparar du tid, klarar av att sköta fler processer parallellt och hinner fokusera på det som är viktigt.

Automatiser fler delar i rekryteringsprocessen och få tid över till annat

Därför är automatisering bra

  • Enklare regelefterlevnad. Har ni några rutiner, regler eller policys som ni måste följa i era rekryteringar? Genom att digitalisera och automatisera processer går det lättare att säkerställa att de följs.
  • Konsekvent bedömning och lika processer. Oavsett vem som sitter bakom spakarna och kollar igenom ansökningar innan intervju gör automatisering att mycket av bedömningen dessförinnan sker på lika villkor.
  • Skyndar på processerna. Om rekryteringssystemet tar hand om ansökningarna löpande behöver varken ni eller kandidaterna vänta.
  • Skalbarhet. Växer ni så att det knakar? Företag med många parallella rekryteringar har behov av att kunna skala upp sina processer. Genom att ha en automatiserad process går det enkelt att applicera den på nästa tjänst som utlyses och minska den manuella hanteringen och ökar chanserna att bedriva flera rekryteringar samtidigt med små resurser.
  • Kandidatupplevelsen. Det är tyvärr allt för många som inte hinner bekräfta till kandidater att deras ansökan kommit fram eller återkoppla till okvalificerade kandidater om att de inte fått jobbet. Automatisering tar hand om all kandidatåterkoppling så att du inte behöver tänka på saken, och kandidaterna är informerade och får en bättre upplevelse av er. 

Några områden som kan automatiseras med ett rekryteringssystem

Annonsering

Genom bryggor till de vanligaste jobbsajterna kan du med några få knapptryck lägga upp din annons på flera olika annonsplatser. Du behöver inte logga in på flera separata sajter, och direkt i systemet kan du ställa in när annonsen ska läggas upp och om de ska ha olika publiceringsdatum.

Kvalificerings- och urvalsfrågor

Kräver tjänsten lastbilskort? Koppla på kvalificeringsfrågor för skallkrav på ansökan och låt systemet bedöma vilka kandidater som är kvalificerade för tjänsten. De som saknar C-körkort sorteras bort som okvalificerade och ni behöver inte lägga en enda minut på kandidater som inte lever upp till skallkraven.

 

Urvalsfrågor kan också användas för att rangordna kandidater. Vi säger att förutom frågan om C-körkort får sökande svara på om de kan arbeta helger. Att kunna jobba helg är inget skallkrav för att få tjänsten som budbilsförare, men personer som svarar att de kan ta helgarbete kanske är mer prioriterade i rekryteringen och bör därför direkt gå vidare i processen.

 

Automatisering som sorterar bort de som är okvalificerade och som erbjuder en möjlighet att rangordna kandidater gör att ni kan lägga mer tid och fokus på sökande som är mer intressanta.

Automatisera e-post och återkoppling

Ett enkelt sätt att snabbt förbättra kandidaters upplevelse av er rekrytering är att se till att de alltid får aktuell och relevant återkoppling. När kandidater skickar in en ansökan, slussas vidare i rekrytering eller gallras bort kan du genom automatiserade meddelanden se till att kandidaterna alltid är uppdaterade.

Några typer av e-post eller meddelanden du kan automatisera i en rekrytering och spara tid är:

Screeningstest och annan automatisk bedömning

Stort antal sökande och för lite tid? Automatisera fler bedömningssteg för att spara tid och säkra likvärda och högkvalitetativa bedömningar. När maskinen sköter bedömning och gallring sker bedömningarna konsekvent och på lika grunder för alla sökande. Det blir också mindre risk att det blir en felbedömning på grund av att du, eller någon annan på teamet, känner sig stressade av mängden ansökningar.

Screeningtest är en populär metod för att kolla kandidatens lämplighet och kan kombineras med fördjupade tester av logisk förmåga, språkkunskap eller annan färdighet kopplat till tjänsten. Kandidater som preseterar över en egenbestämd nivå går vidare i processen.

Istället för tidskrävande telefonintervjuer kan kandidater bjudas in till att genomföra en kort videointervju. Inspelade frågor som kandidaterna besvarar gör att alla får svara på samma saker, och det går snabbare att gå igenom deras svar samt bedöma vilka som ska gå vidare i processen jämfört med att jaga dem per telefon.

Möjligheterna med ett kraftfullt rekryteringssystem

För de flesta rekryteringslösningar på marknaden finns det i alla fall en eller två aspekter av rekryteringen som går att automatisera. Med ett gediget och kraftfullt system kan du dock automatisera i princip hela rekryteringsprocessen – från att lägga ut jobbannonser till att få kvalificerade och utvalda kandidater som är redo för intervju. Automatisering underlättar för rekryterande chefer och dig på HR som äger processen och kan säkerställa konsistens och träffsäkra rekryteringar.

Intresserad av att veta mer om möjligheterna med automatisering i rekryteringen? Läs mer genom att klicka här, eller boka en demo så visar vi dig hur det går till i ReachMee.

Boka demo

Läs också

Publicerat 2018-03-20

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla