<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Boktipset: Kratta rätt i talangmanegen och trollbind alla medarbetare

Lästips för dig som vill lära dig mer om långsiktig personalplanering och strategisk kompetensförsörjning. Läs hela sammanfattningen av Devine och Syretts bok Managing Talent och förstå vikten av att planera dina rekryteringar och fördelarna med att utveckla befintlig personal.

Veckans boktips visar en bild på Managing Talent av Marion Devine och Michel Syrett

Titel: Managing Talent – Recruiting, retaining and getting the most from talented people
Författare: Marion Devine och Michel Syrett
Antal sidor: 191

Varför är den här boken intressant, och vad handlar den om?

Managing Talent är en bok om personalplanering och strategisk talangförsörjning. Det är inte en vägledning i hur du hittar eller rekryterar en viss målgrupp. Det handlar snarare om det strategiska varför än det operativa hur.

Lär dig grunderna i strategisk kompetensförsörjning

Här har vi boken för dig som vill tänka långsiktigt om kompetensförsörjning. Som brukligt med denna typ av bok är texten utformad för ett större bolag i åtanke, men bjuder på mycket insikt och inspiration även för medelstora företag. Det bör tilläggas att texten också är utformad för en person på språng – inga krångliga formuleringar eller oläsliga meningar. 

En poäng som görs tidigt i boken är att dagens uppfattning om att finns en generell brist på talang och kompetent personal snarare bottnar i ökade krav. Fler företag vill rekrytera riktiga stjärnor och begär mer av potentiella arbetstagare än vad man gjorde tidigare. Kandidater ska inte bara kunna sitt jobb, det finns även krav på: lång arbetslivserfarenhet, specialistkunskap, intrapersonella kommunikationsegenskaper och att vara villig att ta sig an uppdrag till ett löneläge som inte i alla lägen är anpassat utefter marknaden. Det hela leder till en upplevd brist på kvalitativ personal och långa rekryteringsprocesser som innefattar flera urvalssteg än någonsin förr.

Författarna snöar in sig lite på en vanlig föreställning om att det skulle råda väldigt stora skillnader mellan generationer när det kommer till att attrahera talang. Däremot har de ett par bra poänger med varför yngre tenderar att vara mer villiga att söka sig ifrån arbetsplatser: snabbare karriärsutveckling som bara erbjuds genom att byta jobb, och först när det står klart att det inte finns interna utvecklingsmöjligheter. 

Därmed blir en pusselbit i det strategiska HR-arbetet inte bara att få en nytillförsel av lovande personal; det är även viktigt att lägga krut på att behålla bra medarbetare. Alla vill kanske inte röra sig uppåt i den hierarkiska strukturen, men ett sätt att behålla personal långsiktigt är att ge möjligheter att röra sig sidledes. Detta görs genom att låta anställda expandera kunskapsområden till närliggande och uppmuntra intern förflyttning mellan avdelningar.

Ja, den är utformad mer för stora bolag i åtanke, men en förståelse för långsiktigheten i proaktivt personalarbete gynnar alla – oavsett företagsstorlek. Missa inte att läsa kapitelsammanfattningarna på sidorna 182-191 som är bra att se över både innan du läst boken, och efter. Managing Talent kan varmt rekommenderas.

Vilka lärdomar bjuder den på?

Ett så brett ämne ger en hel del allmän kunskap, och några guldklimpar som står ut lite extra är:

  • Begreppet talang har olika betydelse för olika företag. Se till att tänka igenom vad det betyder för just din organisation. Vad värdesätter ni? Vad är värdefullt för just er?
  • Vikten av att ha en rekryteringsstrategi och personalpolitik som går hand i hand med affärsmålen – det går inte att få en organisation att växa utan stöttning från HR.
  • Olika sätt att förvärva talang beroende på behovet: köpa, hyra, utveckla.
  • Employer branding är inte bara att skapa en fin utsida. Se till att ha en tydlig företagskultur så att kandidater känner att de träffar rätt redan när de söker in.
  • Ha rutiner och ramverk för rekryteringsprocess och uppföljning. Mentorskap och onboardningprogram är bra för att få individen att lyckas och känna sig sedd.

Tips på liknande artiklar


Jasmine Öjbro är Digital Marketer på ReachMeeJasmine Öjbro är Digital Marketer på ReachMee och skriver innehåll om rekrytering till bloggen. I Boktipset läser hon och sammanfattar böcker med koppling till rekrytering, kompetensförsörjning och HR-frågor. Du når henne på jasmine.ojbro@reachmee.com

Publicerat 2018-08-07

Ämnen: HR, boktips

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla