<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Boktipset: Should I Stay or Should I Go? Om att inte exkludera sina medarbetare

I veckans boktips har vi grottat ner oss i vad som händer efter rekryteringen och hur arbetsmiljön kan bidra till att snedvrida mångfalden på företaget. Läs en sammanfattning av de centrala lärdomarna från boken Exclusion av Natalie Holder-Winfield.

Bokrecension av Exclusion av Natalie Holder-Winfield

Titel: Exclusion – Strategies for Improving Diversity in Recruitment, Retention and Promotion
Författare: Natalie Holder-Winfield
Sidantal: 178

Vad handlar boken om?

Strukturer i samhälle och arbetsmiljö som gör att minoritetsgrupper inte känner sig välkomna på arbetsplatser. Det handlar om direkt och indirekt diskriminerande handlingar av medarbetare och organisation, som exempel att en kollega kontinuerligt gör sig lustig över någons härkomst eller underminerar någon annans auktoritet under möten genom att hävda att de inte förstår vad personen säger, som gör att medarbetare slutar eller drivs bort. 

Huvudfokus ligger således på den arbetsmiljö som kan påverka om medarbetare stannar kvar på en arbetsplats eller inte. Gällande rekrytering är fokus mer på onboarding än hur du breddar mångfalden.

Ett superintressant ämne, men dessvärre en tämligen tung bok med trögläst text

Exclusion är författad av en yrkesverksam advokat som med hjälp av forskningsrön, intervjuer och egen erfarenheten vill belysa diskriminering. Resultatet blir en personlig text som ämnar synliggöra underliggande strukturer som beslutsfattare bör känna till med den påverkan den har på enskilda människor.

Boken är skriven ur ett nordamerikanskt perspektiv och tyvärr är språket ganska svårt, här krävs det mer än grundläggande engelskkunskaper för att lyckas tyda det som står. Du behöver känna till arbetsmarknadsläget i USA, afroamerikaners ställning på arbetsmarknaden och hur arbetsplatser för advokater och juristbyråer fungerar. 

Det är inte heller helt självklart vem som är den tilltänka läsaren. Holder-Winfield gör ett utmärkt jobb med att förklara det här med osynliga strukturer fungerar. Att arbetskulturer och miljöer inte nödvändigtvis menar att uttryckligen diskriminera minoriteter, men att flera mekanismer finns på plats som gör att de oavsiktligt trycks undan. Denna del av texten är viktig för alla medarbetare att känna till, och speciellt för HR och VD att ha koll på. Men, när hon går in lite mer på tips på vad enskilda personer kan göra är det mer fokus på hur du som tillhör minoritet bör agera, snarare än att ge konkreta råd för hur övriga personer kan hjälpa till att skapa en bra miljö för alla. 

En viktig poäng hon dock lyckas framföra är att det verkligen krävs en insats på organisations- och strukturnivå för att åtgärda de många små ojämnheterna som till slut leder till att personer utesluts från möjligheter och strukturellt diskrimineras.

Som exempel tar hon upp det här med mentorskap. Det är vanligt med inofficiellt mentorskap, där en chef tar en yngre medarbetare under sina vingar och ger dem lite mer uppmärksamhet, feedback och möjlighet att medverka vid nya projekt. Mentorskapet leder ofta till ett större kontaktnät, fler chanser att stiga genom rankerna och att utrustas med branschkunskap som vidgar möjligheterna. Mentorskap är en vinst för alla juniora. Men i avsaknad av ett officiellt sanktionerat mentorskapsprogram tar inte alla del av vägledning på samma premisser, och oftast får inte person som tillhör en minoritetsgrupp chansen medan redan privilegierade genom osynliga strukturer till större grad hittar sig en coach.

Exclusion är väl värd att ha på sin läslista om man är okej med att läsa mellan raderna och få mer generell inspiration, men inte något att ha som lätt läsning på kvällskanten. För kortare läsning med mer handfasta råd skulle jag istället rekommendera Diskrimineringsombudsmannens text ”Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera” samt snegla på nätet om du hittar information om mångfald i arbetslivet.

Vilka lärdomar bjuder den på?

Några viktiga poänger som framförs är:

  • Det räcker inte med att anställa personer från olika bakgrunder – du måste se till att de faktiskt kommer till en välkomnande miljö som gör att de vill stanna kvar och kan frodas
  • Genomtänkt och strukturerad onboarding och officiellt mentorskap hjälper till att se till att alla medarbetare får samma chanser att göra ett gott jobb
  • Se över inofficiella strukturer: var beredd på att ta feedback som avslöjar att man inte är bäst och använd den konstruktivt för att genomföra reella förändringar
  • Chapter takeaways avslutar varje kapitel och ger en kort sammanfattning av de nyckelkoncept och tankar som framförts – så om du inte orkar traggla dig igenom boken är dessa tacksamma att ta del av som en sammanfattning

Tips på liknande artiklar


jasmine-ojbro-reachmeeJasmine Öjbro är Digital Marketer på ReachMee och skriver innehåll om rekrytering till bloggen. I Boktipset läser hon och sammanfattar böcker med koppling till rekrytering, kompetensförsörjning och HR-frågor. Du når henne på jasmine.ojbro@reachmee.com

Publicerat 2018-08-14

Ämnen: HR, boktips

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla