<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Datadrivet, inkluderande och med fokus på intervjun - rekryteringstrender 2018

LinkedIn har nyligen släppt en rapport som tittar på kommande trender för rekrytering under 2018. Med över 8,000 tillfrågade HR-experter och aktiva rekryterare har de identifierat fyra områden som kommer att få stor betydelse. Vi belyser och sammanfattar tre viktiga punkter.

Sammanfattning av LinkedIns stora trendspaning 2018

Mer genomtänkt mångfaldsarbete

De flesta företag har börjat se nyttan med att ha olikartade medarbetare, där bättre företagsresultat och djupare kundinsikter nämns som några av fördelarna. Därmed har vi kommit en bit på väg för att företag ska börja tänka på mer jämn könsfördelning och att rekrytera personer i olika åldrar och med skilda bakgrunder. Nästa trend för bättre mångfaldsrekrytering är att även arbeta bättre med dessa olikartade kandidater när de väl har börjat arbeta på företaget.

En huvudanledning till att fokusera mer på den interna mångfalden är att allt fler märker att det inte går att rekrytera olika bakgrunder om inte kandidaterna som börjar på företaget känner att de blir en del av gemenskapen och stannar kvar. För att lyckas med denna typ rekrytering behövs det alltså intern uppbackning.

Som exempel på internt mångfaldsarbete nämns att ha en transparent och tydlig lönestege kopplat till roller, stötta underrepresenterade grupper genom nätverk och karriärcoachning samt att låta medarbetarna själva dela mig sig av sina berättelser.

Några exempel på att arbeta mer fördomsfritt och att hitta nya kandidatgrupper:

  • Inkluderande jobbannonser som inte gör antaganden om den sökandes ålder eller bakgrund 
  • Inte kräva att kandidater skickar in ett foto som del av ansökan
  • Letar upp lämpliga publiceringskanaler, mässor och andra kontaktytor där underrepresenterade grupper kan nås
  • Konkreta bedömningar av kandidater i intervju och inte låta någon få avslag på sin ansökan på grund av att den som intervjuat uppfattat att de ”inte passar in på företagskulturen”

Tips! Läs denna sammanfattning av Diskrimineringsombudsmannens råd för fördomsfri rekrytering 

Fokus på bättre intervjuer

Rapporten avslöjar att många kämpar med att få ett kvalitativt möte från intervjun. De flesta är duktiga på att nyttja strukturerade intervjuer men har fortfarande problem att använda intervjun på rätt sätt och verkligen få reda på det de vill, och behöver veta. 

Framförallt används intervjun för att försöka känna in kandidatens så kallade ”soft skills”, alltså förhållningssätt till arbete och medarbetare som inte direkt syns i tidigare erfarenheter, och hur väl de passar in i företagskulturen.

Problem är, som nämnt i tidigare punkt, att det är svårbedömt och att det ofta slösas mycket tid i intervjuskedet på att försöka konkretisera.

LinkedIn förutspår därför att en framtida lösning är att tänka om i rekryteringsprocessen och använda sig av en kombination av olika bedömningsmetoder. Som förslag för att förbättra processen nämns mer flitigt arbete med arbetsprov och att bedöma ”soft skills” via ex. tester eller frågor innan intervjun för att undvika att personliga (miss)tolkningar spelar in i bedömningen.

Datadrivet och med AI som stöd

Oroa dig inte, du kommer inte att bli ersatt av en robot. Trots att trendrapporten identifierar att AI kommer att bli alltmer involverad i rekryteringar handlar datadrivet och AI snarare om att automatisera delar av sitt arbete än att inte längre ansvara för rekryteringen. 

Med hjälp av data från medarbetare har HR-team runtom i världen redan börjat arbeta mer datadrivet för att identifiera och ta itu med saker såsom:

  • Behålla medarbetare
  • Förstå vad kandidater lockas av
  • Identifiera vad som utmärker högpresterande medarbetare och därmed göra klokare rekryteringsbeslut

Med mätpunkter och datastött underlag i handen upplever fler att de får gehör från ledningshåll för att testa nya tillvägagångssätt och ta itu med handlingsplaner för att förbättra rekryteringar och arbetsmiljö för medarbetare.

Rapporten nämner också att AI kan vara ett stöd genom rekryteringslösningar som kan automatisera delar av arbetet i en rekryteringsprocess. Exempelvis att sköta återkoppling och bekräftelse på ansökan, screena kandidater och i vissa fall till och med sköta intervjubokning. 

Fler insikter hittar du i rapporten

Vi har bara plockat russinen ur kakan och fäst vikt vid ett fåtal saker som nämns i LinkedIns rapport. Ett tips är därför att surfa direkt till sidan där du hittar Global Recruiting Trends 2018 och laddar ner rapporten själv för att bland annat kunna läsa exempel på hur andra företag har arbetar med punkterna ovan och få insikter om var rekrytering är på väg. 

Läs också

Publicerat 2018-02-13

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla