<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Down to business - Talent Acquisition Forum 2018

Förra veckan arrangerade ReachMee för första gången Talent Acquisition Forum i Stockholm, och vi fick en fantastiskt fin respons! Vi ville röra oss bort från allt prat om AI, robotar och GDPR för att i stället fokusera på de inspirerande möjligheter som faktiskt finns i dag. I den här artikeln guidar vi dig igenom de höjdpunkter som vi tar med oss efter #TAF18. 

 

 

Rekrytera som ett proffs på LinkedIn

Som kickstart på dagen hade vi besök av Oscar Rydman från LinkedIn. Han delade med sig av sina erfarenheter av vad som fungerar bäst för att hitta, attrahera och rekrytera via LinkedIn. Hans råd är att skapa relationer, engagera dina kontakter och förbereda för att rekrytera med olika strategier på LinkedIn. Han nämnde sex strategier, där vi tycker att pipeline builder och Talent Insights (som lanseras i oktober) är lite extra värda att lyfta fram.

Tre trender som ger effekt direkt

Vi hade bjudit in tre experter som tipsade om hur du kan implementera tre aktuella rekryteringstrender i din verksamhet och, inte minst, hur du kommer igång.

 • Mät ansökningsupplevelsen
  Undersökningar gjorda av Trustcruit har visat att många rekryterare litar på att den sökande har en bra upplevelse av rekryteringsprocessen utan att ha några verkliga bevis för det. Om man däremot börjar mäta ansökningsupplevelsen, antingen själv eller med hjälp av Trustcruit, påbörjas en insiktsprocess och inlärningskurva som automatiskt kommer att ge både små och stora förbättringar. Chefer ser effekt och olika förbättringsområden, medan den sökande får en bättre upplevelse bara av att ha blivit tillfrågad.

 • Videointervjuer
  I Finland är videointervjuer populära och vi fick en introduktion av experterna från finska RecRight. Med videointervjuer slipper du lägga tid på att boka in ett telefonsamtal eller en intervju samtidigt som du får ett personligt intryck av den sökande och kan använda film för att bygga ert arbetsgivarvarumärke.
 • Referensrekrytering
  Om man har anställda som kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra är det en lovande indikation på att arbetsplatsen är bra och intressant för potentiella sökande. Great People kunde berätta att de som anställs efter att ha blivit rekommenderade av vänner och bekanta som redan jobbar på företaget i högre grad är engagerade i sitt arbete. 

Hämta hem rekryteringen

Vi bjöd in paneldeltagarna Katarina Riml, Josefin Malmer och Jannike Ringvide för att diskutera deras erfarenheter av att hämta hem rekryteringen. De var alla eniga om att det finns ett stort strategiskt värde i att sköta rekrytering själv i stället för att använda sig av externa rekryterare.  

Down to business - Talent Acquisition Forum 2018

Några tips att ta med sig:

 • Utgå ifrån de utmaningar ni har i dag: var behöver ni lägga huvudfokus framöver?
 • Få med alla internt och fokusera på att lära upp chefer.
 • Gör det enkelt för avdelningscheferna med tydliga begrepp, rekryteringsmallar etc. Låt cheferna fokusera på de sökande som är aktuella.
 • Omorganisation och förändring kräver mod och struktur.

Metrics i praktiken – alla talar om det men det är få som gör det

Vi fick höra tre föredrag ur olika perspektiv om hur man kan arbeta med data, analys och KPI:er. 

Först ut var Helena Wahlberg, produktägare i ReachMee, som berättade om sina egna erfarenheter av hur ReachMee arbetar med utvecklingen av systemdata åt kunderna. Vilken typ av data vill de ha och – allra viktigast – vilken nytta tillför den rekryterarna? Innan du sätter igång bör du veta vad du har för mål och vad de data du vill mäta har för värde.

Vi fick också en inblick i hur Solna stad och Katarina Riml kom igång med att inrätta en ny rekryteringsenhet efter en omstrukturering av rekryteringsprocessen, och hur de efter detta började mäta resultaten. I början hade de möten eller mätningar varje vecka, vilket ledde till att de kunde ta bort eller lägga till nya mätpunkter. Hennes tips är att värdera vilka data som ger värdefull information och sluta samla in sådant som du inte riktigt vet varför du mäter.

Elin Malmström från PeopleAnalytics sa, ”HR tycker först och främst om att arbeta med människor, inte med data”. Många vill få siffor på arbetet de gör, men det är få som faktiskt använder den.

Elins tips för hur du kommer igång med att mäta data:
 • Less is more – avgränsa ett område som du börjar med.
 • Använd interna och externa nätverk. Har ni en controller eller Excel-nörd på kontoret? Be dem om hjälp med att komma igång.
 • Kvalitet framför kvantitet
 • Googla!

Inbound recruiting – vad, varför, hur och vad kan vi vinna på det?

Inbound recruiting – vad, varför, hur och vad kan vi vinna på det?

Tänk som en marknadsförare när du ska rekrytera! I stället för att ropa högst när du har en ledig tjänst kan du tjäna på att i stället ha några kontakter som redan känner till och gillar er. Det handlar om att ta vara på alla sökande ni har med i en rekryteringsprocess på samma sätt som en restaurang tar vara på sina stamgäster. En bra ansökningsupplevelse gör att de kanske söker igen senare. Kelly Chau drog en parallell till kungafamiljen och successionsplanering – ha alltid flera alternativ klara när någon slutar.

Kill your darlings

Nils Hallén gav oss ett brutalt ärligt föredrag som fick oss att fundera över hur vi lägger upp rekryteringsprocessen och utvärdera vilket värde de olika stegen ger oss. Både den sökande och arbetsgivaren behöver underlag för att fatta beslut, men hur skaffar vi det bäst? Hans erfarenhet är till exempel att tester inte fungerar lika bra för att bedöma äldre människor som för yngre. Vidare ber Nils aldrig sökande att bifoga ett ansökningsbrev till sitt CV. Eftersom det inte finns någon generell mall eller struktur på hur dispositionen eller innehållet i breven ska se ut blir de ändå omöjliga att jämföra. Värdet av att kolla upp referenser är också ett omdiskuterat tema. Enligt Nils bör det bara göras om det sker strukturerat och ger dig avgörande eller värdefulla insikter. Sammantaget var det ett intressant föredrag som fick oss att tänka till kring våra egna processer!

Slutligen vill vi tacka alla som deltog och gjorde Talent Acquisition Forum 2018 till en så bra dag. Vi hoppas att vi ses nästa år!

Publicerat 2018-09-14

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla