<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fem snabba med Gunilla Andersson – Genomtänkt urval och process som motto

I egenskap av medförfattare till boken Rekrytering och urval – teori och praktik och med mångårig erfarenhet som bland annat headhunter, rekryteringskonsult, och av ledarskap och HR är Gunilla Andersson helt rätt person att sätta sig ner med och ställa fem snabba frågor om hur hon ser på rekrytering...

En bild på Gunilla Andersson som arbetar med rekrytering, HR och ledarskap

1. Vad jobbar du med, och vilken väg har du tagit för att komma till där du är idag?

Jag har en bakgrund som HR-chef inom läkemedelsindustrin. När jag lämnade industrin tillbringade jag några år på ett konsultföretag och arbetade då som headhunter. De senaste 16 åren har jag drivit eget företag, Almitra, och har haft uppdrag inom olika sektorer och branscher. Uppdragen har varit inom rekrytering, HR och ledarskap. En tydlig röd tråd genom min karriär har varit rekrytering i olika former och med en blandning av teori och praktik. Jag drivs av att hela tiden vässa processerna och omsätta teorierna i praktisk tillämpning.

2. Vilken är, enligt dig, den viktigaste trenden inom rekrytering just nu?

En av de tydligaste trenderna får man väl ändå säga är digitaliseringen med allt vad det innebär. Jag tänker bland annat på användningen av artificiell intelligens i olika faser av rekryteringen. Det kan handla om att det är en robot som ansvara för hela den skriftliga kommunikationen med kandidaten och också gör inbokningar till intervjuer. Ett annat område är textgranskning som kan komma att ta över mer och mer och hjälpa oss i bedömningen av exempelvis ansökningar. En annan tydlig trend är att det är mer fokus på kandidatupplevelsen och det kommer förhoppningsvis bidra till att rekryteringsprocessen ses som ömsesidig, det vill säga två parter som ska fatta beslut om att ingå avtal.

3. Vad ser du som den stora utmaning för HR och rekrytering de kommande fem åren?

Den stora utmaningen tror jag kommer att vara att identifiera områden där de mänskliga HR-resurserna adderar värde, och samtidigt se vad och var vi kan digitalisera. Den stora fördelen med digitalisering är att man frigör just mänskliga resurser och kan använda dem där de bäst behövs. En annan stor och viktig utmaning för HR är att bidra till att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare orkar arbeta ett helt yrkesliv. Det gäller att på något sätt hitta strategier för hur vi ska arbeta idag, och i framtiden, med tanke på bland annat att gränserna mellan arbete och fritid mer och mer suddas ut. Sist men inte minst måste jag ändå nämna utmaningen med att skapa en inkluderande arbetsmarknad där alla får en möjlighet att delta på lika villkor.

4. Vad är ditt bästa rekryteringstips?

Det bästa tipset är nog ”Kill your darlings”. För mig innebär det att ständigt försöka utmana mig själv och omgivningen vad det gäller sättet att rekrytera. Det är så lätt att gå på i samma hjulspår och använda samma metoder eller frågor som man alltid har gjort. Jag måste också lyfta fram vikten av att ha en tydlig kravprofil och att koppla allt du gör i utvärderingsdelen av rekryteringsprocessen till den. Exempelvis måste alltid frågorna i intervjun ha som syfte att utforska om kandidaten har den erfarenhet eller kompetens som efterfrågas.

5. Vilka urvalsmetoder ser du som lämpliga för att bedöma kandidater som saknar tidigare arbetslivserfarenhet?

Tester i olika former är bra att använda när man rekryterar personer utan arbetslivserfarenhet. Det kan vara problematiskt att använda intervjuer eftersom de mestadels syftar till att utforska tidigare erfarenhet, och där har ju dessa kandidater oftast väldigt lite att bidra med. Men tester som exempelvis utforskar potential eller personlighet kan däremot ge bra information. Också tester där kandidaterna får ta ställning till ett antal scenarios kan vara intressanta. 

Läs också "Fem snabba med..."

Publicerat 2018-07-03

Ämnen: HR, Fem snabba

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla