Esitä työhaastattelussa oikeat kysymykset

Työhaastatteluihin kannattaa aina valmistautua huolella miettimällä valmiiksi hakijalle esitettäviä kysymyksiä. Hauska tapa aloittaa haastattelu rennosti voisi olla kysymällä miksi eläimeksi henkilö kuvailisi itseään, mutta vastaus tuskin antaa aineksia päätöksentekoon. Varsinaisten kysymysten pohjana on parempi hyödyntää tehtäväkohtaisia vaatimuksia. Kysymykset voivat keskittyä hakijan tähänastiseen henkilöhistoriaan, aikaansaannosten kertaamiseen tai tuleviin näkymiin.

Esitä työhaastattelussa oikeat kysymykset

Valmistaudu haastatteluun hyvillä kysymyksillä 

Haastattelukysymysten tarkoituksena on saada niin hyvä kuva hakijasta kuin mahdollista ja selvittää, että sopiiko hän tehtävään ja yrityskulttuuriin. Hakijoiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi käytetään usein kysymyksiä, joihin kaikki ehdokkaat saavat vastata. Ota tämän lisäksi mukaan täydentäviä kysymyksiä, jotka voit mukauttaa ja suunnata yksittäiselle hakijalle. Näin saat vielä tarkempia tietoja yksittäisen hakijan osaamisesta.

Erilaisia kysymyksiä

Avoimet ja suljetut kysymykset

Kysymykset voivat olla joko avoimia tai suljettuja. Avoin kysymys kehottaa antamaan seikkaperäisen vastauksen, kun taas suljettuun kysymykseen vastataan joko myöntävästi tai kieltävästi. Suljettuun kysymykseen voi siis vastata vain kyllä tai ei. Molempia voi hyvin hyödyntää haastatteluissa, mutta avoimista kysymyksistä saat enemmän irti, sillä niistä saat enemmän lisätietoja hakijasta ja toivottavasti myös käsityksen hänen käyttäytymismalleistaan, asenteistaan ja vaikuttimistaan. Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi: kuka, ketkä, mitä, milloin, miten, miksi.

Elämänkerralliset haastattelukysymykset

Elämänkerrallisessa työhaastattelussa käydään läpi ehdokkaan työhistoria aikajärjestyksessä. Kysymysten tarkoituksena on kartoittaa henkilön kokemus ja osaaminen. Elämänkerrallisen haastattelun riskinä on kuitenkin se, että siitä tulee helposti CV:n pinnallinen läpikäynti. Tällöin jää saamatta syvällisempi käsitys osa-alueista, jotka ovat merkityksellisiä haastateltavan hakeman tehtävän kannalta. Rekrytointiyritykset käyttävät elämänkerrallisia haastatteluja usein saadakseen laajan kokonaiskuvan hakijasta, mutta niitä voidaan myös mukauttaa tarpeen ja tilanteen mukaan.

Esimerkkejä elämänkerrallisista kysymyksistä:

  • Kerro ensimmäisestä työpaikastasi. Mitä työtehtäviisi kuului?
  • Paljonko sinulla on kokemusta Microsoft Excelin käytöstä ja kuinka hyvin osaat käyttää ohjelmaa asteikolla yhdestä viiteen?

Lue myös: Vältä näitä asioita seuraavassa työpaikkailmoituksessasi

Hypoteettiset kysymykset

Yleensä suositellaan välttämään hypoteettisia kysymyksiä eli sitä, että ehdokkaan on otettava kantaa tilanteisiin tai väittämiin, jotka eivät ole todellisia. Koska kyse on hypoteettisista tilanteista, myös vastausten tulkitsemisesta voi tulla vaikeaa. Et voi tietää, vastaako henkilö rehellisesti, etkä toisaalta myöskään voi tietää, toimisiko hän todellisuudessa niin kuin vastauksessaan kuvailee.

Hypoteettisilla kysymyksillä voidaan kuitenkin saada tietynlaisia tietoja hakijasta, jos kysymykset voidaan konkretisoida esimerkiksi yhdistämällä ne uudessa tehtävässä toteutuviin toimiin tai tilanteisiin. 

  • Mitä jos päätyisit osaksi tiimiä, jossa et viihdy kollegojesi kanssa?
  • Miten toimisit, jos saisit tehtäväksesi järjestää yrityksen ostoprosessit uudelleen?

Vinkki! Anna hakijalle oikeanlainen kuva siitä, millaista on työskennellä juuri teillä päivitetyjen urasivujen avulla. 

Henkilöhistoriaan liittyvät haastattelukysymykset

Painopisteenä on – aivan kuten elämänkerrallisessa haastattelussa – esittää kysymyksiä siitä, mitä hakija on tehnyt aiemmin. Sen sijaan, että jokaisesta kokemuksesta kysyttäisiin järjestyksessä, kysymykset liittyvät nimenomaan kyseiseen työpaikkaan ja rekrytoinnin kannalta oleellisiin vaatimuksiin. Konkreettiset kysymykset, joilla selvitetään, miten henkilö on toiminut aiemmissa tilanteissa, antavat viitteitä hänen käyttäytymismalleistaan ja siitä, miten hän todennäköisesti toimisi vastaavassa tilanteessa. Menneeseen liittyvät kysymykset ovat konkreettisia, ja ne voidaan yhdistää tiettyihin tapahtumiin. Niiden pohjalta on helppo myös esittää jatkokysymyksiä.

  • Voitko antaa esimerkin tilanteesta, jossa sinulla on ollut suuri taloudellinen vastuu?
  • Onko sinun ollut joskus vaikea tulla toimeen kollegan kanssa tilanteessa, jossa sinun on täytynyt tehdä yhteistyötä hänen kanssaan? Miten tilanne meni?

Oikeiden kysymysten esittäminen työhaastattelussa…

…riippuu pitkälti valmistautumisesta. Oikeita kysymyksiä on helpompi esittää, kun on konkreettinen suunnitelma ja käsitys siitä, miksi tietty kysymys on merkityksellinen.

Hieman yksinkertaisempi ratkaisu on käyttää strukturoituja haastatteluoppaita sen sijaan, että joutuisit pohtimaan kaikkia kysymyksiä erikseen. Haastatteluoppaassa kysymykset on esivalmisteltu ja mukautettu rekrytoinnin kohteena olevan työpaikan mukaan. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää haastatteluoppaista ja niiden käytöstä.  

Lue myös:

Julkaistu 01.08.2018

Kategoriat: HR, Rekrytointi, Strategia, Työhaastattelu

Rekrytointiblogi

ReachMeen blogista löydät kaiken minkä haluat ja tarvitset tietää rekrytoinnista. Opi lisää onnistuneiden urasivujen laatimisesta, ehdokkaiden houkuttelemisesta, työnantajamielikuvan työstämisestä sekä miten työpaikkailmoituksien luomien onnistuu parhaiten. Tämän lisäksi löydät myös tietoa rekrytointiprosessista, eri valintametodeista ja miten käytännössä toteutat onnistuneen rekrytoinnin.

Tilaa blogimme niin saat viimeisimmät julkaisumme suoraan sähköpostiisi.

Tilaa blogi sähköpostiisi

Suosituimmat blogit