Monimuotoisuutta, parempia haastatteluja ja tekoälyä - tässä rekrytointitrendit 2018

LinkedIn julkaisi raportin vuoden suurimmista rekrytointitrendeistä. Raportti on lopputulos tuhansien HR-asiantuntijoiden ja kokeneiden rekrytoijien vastauksista, jossa nostetaan esille tulevan vuoden kehityssuuntia rekrytoimiseen liittyen. Näistä haluamme korostaa kolmea seuraavaa asiaa, jotka saavat suuren merkityksen tulevaisuudessa.

Monimuotoisuutta, parempia haastatteluja ja tekoälyä - tässä rekrytointitrendit 2018

Harkitumpaa monimuotoisuutta

Monimuotoinen työyhteisö näyttäytyy positiivisena asiana esimerkiksi yrityksen paremman tuloksen ja asiakastuntemuksen myötä. Monet yritykset ovatkin jo ymmärtäneet hyödyn monimuotoisessa työyhteisössä ja huomanneet positiiviset vaikutukset, mutta kehitettävää on kuitenkin vielä. Ongelmalliseksi näyttäytyy epätasainen sukupuolijakauma sekä eri-ikäisten ja –taustaisten palkkaaminen. Monimuotoisuuden kehittäminen on tärkeä ja merkittävä osa tulevan vuoden rekrytointitrendejä, kuten myös yhteistyön parantaminen erilaisten työntekijöiden välillä, varsinkin juuri työnsä aloittaneiden.

Miksi tämä sitten on niin tärkeää? Tapauksissa, joissa uusi tulokas ei koe olevansa osa työyhteisöä todennäköisyys työpaikan vaihtamisesta nousee. Tämä on yksi pääasiallisista syistä, miksi monimuotoisuuteen kannattaa panostaa. Monimuotoisen rekrytoimisen onnistuminen vaatii sisäistä taustatukea, jotta uusi kollega tuntee olevansa osa työyhteisöä.   

Työyhteisön sisäinen monimuotoisuus ja tuki tarkoittavat esimerkiksi avointa ja selkeää palkkakehitystä sekä aliedustettujen ryhmien tukemista verkostoinnin ja urakehityksen avulla. Tämän lisäksi on hyvä mahdollistaa työntekijöiden omien tarinoiden ja kokemuksien jakaminen avoimesti.

Esimerkkejä ennakkoluulottomaan työskentelyyn ja uusien ehdokasryhmien löytämiseen:

  • Laadi työpaikkailmoitus, joka ei esitä olettamuksia hakijan iästä tai taustasta
  • Älä vaadi oman kuvan liittämistä hakemukseen
  • Hae sopivia julkaisukanavia, messuja ja muita kanavia joiden kautta voit tavoittaa aliedustettujen ryhmien edustajia
  • Tee selkeitä arvioita hakijasta, joita pystyt konkretisoimaan haastattelun jälkeen. On tärkeää varmistaa, ettei kenenkään hakemusta hylätä sen takia, että haastattelija on saanut väärän käsityksen siitä, ettei hakija sopisi teidän yrityskulttuuriin

Parempia haastatteluja

Raportin mukaan monella on vaikeuksia onnistua laadukkaissa haastatteluissa.  Valmiiksi luotujen haastattelumallien hyödyntäminen on hyvin yleistä. Todellisuudessa kutenkin moni kokee ongelmalliseksi haastattelujen hyödyntämisen oikealla tavalla, jotta hakijaehdokkaasta saadaan tarvittavat ja halutut tiedot.

Lähtökohtaisesti haastatteluja tehdään, jotta ehdokkaan sosiaaliset taidot ja niin sanotut ”pehmeät arvot” voidaan tunnistaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hakijan suhtautumista työhön ja muihin työntekijöihin, sekä sopeutuvuutta yrityskulttuuriin. Nämä ovat asioita, joita ei voida tunnistaa ehdokkaan hakemuksen tai aikaisempien kokemuksien perusteella.

Tämän arvioiminen voi olla hyvin vaikeaa ja aikaa menee hukkaan aivan liikaa asioiden konkretisoimiseen haastatteluvaiheessa.

LinkedInin tekemän raportin mukaan ratkaisu rekrytointiprosessien kehittämiseen löytyy eri arviointimenetelmien yhdistämisessä. Parannusehdotuksena suositellaan aktiivisempaa työskentelyä työkokeiden ja pehmeiden arvojen tunnistamisen kanssa.  Hyödyntämällä esimerkiksi kysymyksiä ja testejä ennen itse haastattelua voidaan välttyä omilta väärin tulkinnoilta.

Data-optimointia ja tekoälyä

Älä huolehdi, robotit eivät vie sinulta työpaikkaa. Vaikka LinkedInin tekemä raportti nostaa esille tekoälyn merkityksen tulevissa rekrytointiprosesseissa, tarkoittaa data-optimointi ja tekoälyn hyödyntäminen pikemminkin tiettyjen osien automatisointia. Tämä ei siis tarkoita, että vastuu rekrytoinnista annettaisiin kokonaan tietokoneille ja tekoälylle.

Työntekijöiltä saatujen tietojen avulla HR-tiimit ympäri maailmaa ovat aloittaneet data-orientoituneen työskentelyn tunnistaakseen ja hoitaakseen asioita kuten:

  • Työntekijöiden pysyvyyttä
  • Ymmärrystä siitä, mitkä asiat houkuttelevat hakijaehdokkaita
  • Tunnistaakseen mitkä tekijät yhdistävät hyvin suoriutuvat työntekijät ja näiden perusteella tehdään fiksumpia rekrytointeja

Kun erilaista tietoa voidaan esittää dataan perustuvien mittauspisteiden avulla, kokee moni saavansa enemmän tukea johdon suunnalta uusien toimintatapojen käyttöönottamiseen sekä rekrytoinnin ja työympäristön parantamiseen.

Raportin mukaan tekoäly tukee rekrytointiratkaisuja automatisoimalla rekrytointiprosessin eri työvaiheita.  Nämä ovat esimerkiksi vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta, palautteiden automatisointi, ehdokkaiden filtteröinti ja joissakin tapauksissa haastattelujen varaus.

Lisää näkemyksiä tämän vuoden trendeistä löydät LinkedInin raportista

Tässä julkaisussa käsittelimme kolme tärkeää kehityssuuntausta vuoden rekrytointitrendeistä, mutta suosittelemme lataamaan ja tutustumaan myös suoraan LinkedInin julkaisemaan raporttiin Global Recruiting Trends 2018. Voit lukea lisää siitä, miten muut yritykset ovat kehittäneet ja työskennelleet mainittujen trendien kanssa sekä saada lisää näkemyksiä siitä, mihin suuntaan rekrytoiminen on menossa.

Tutustu myös:

 

Julkaistu 13.03.2018

Kategoriat: HR, Rekrytointi, Trendit ja tieto, Automatisointi

Rekrytointiblogi

ReachMeen blogista löydät kaiken minkä haluat ja tarvitset tietää rekrytoinnista. Opi lisää onnistuneiden urasivujen laatimisesta, ehdokkaiden houkuttelemisesta, työnantajamielikuvan työstämisestä sekä miten työpaikkailmoituksien luomien onnistuu parhaiten. Tämän lisäksi löydät myös tietoa rekrytointiprosessista, eri valintametodeista ja miten käytännössä toteutat onnistuneen rekrytoinnin.

Tilaa blogimme niin saat viimeisimmät julkaisumme suoraan sähköpostiisi.

Tilaa blogi sähköpostiisi

Suosituimmat blogit