<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Framtidens HR-frågor och nya verktyg

Revisions- och konsultföretaget Deloitte släppte nyligen sin årliga rapport om aktuella, och framtida, HR-frågor. En enkätundersökning med svar från fler än 10,000 företag och HR-ledare från 140 olika länder ligger till grund för rapporten. Vi har sammanfattat tre områden inom rekrytering och HR som rapporten identifierat som fokusområden för att organisera, övervaka och utveckla företag och deras anställda. 

Framtidens HR-frågor och nya verktyg

Den digitala upplevelsen och nya verktyg 

Video, gamification och fortsatt stark närvaro i sociala medier utpekas som framtida verktyg för att locka till sig och skapa samhörighet med kandidater. Det är viktigt att varumärket har en samstämmig bild över samtliga kanaler för att inte skapa förvirring. Den yngre generationen intresserar sig allt mer för vad företag kan erbjuda dem och en kandidats digitala upplevelse av ett företag spelar en allt större roll. Istället för att rekryterare letar talanger är det allt fler jobb som tillsätts tack vare att kandidater söker sig direkt till företaget.  

Därför blir ett starkt arbetsgivarvarumärke allt viktigare för att säkerställa att framtida sökande är medvetna om företaget och själva söker när en jobb utannonseras. I och med att mer fokus ligger på employer branding för att bygga ett intresse hos kandidater dyker även nya möjligheter för kommunikation upp på horisonten. Video förutspås bli allt viktigare för att visa upp hur det är att arbeta på ett företag, och verkar även bli det nya mediet för jobbannonser. Istället för att locka via en skriven annons får alltså anställda berätta om arbetet och arbetsmiljön; mer trovärdighet och bättre resonans hos den yngre generationen som börjar ta sin plats på arbetsmarknaden.  

Inbound recruiting är ett annat sätt att skapa intresse och långsiktiga relationer med kandidater. Läs om hur du arbetar med inbound recruiting >>

Kortare time to hire och mindre fokus på tidigare erfarenheter 

Framtiden inom HR heter att effektivisera processer. Rapporten berättar att många stora företag i bland annat USA tar steget mot att automatisera mer och låta datorn göra jobbet. Kandidater analyseras utefter förmåga och kompetenser med koppling till jobbet, snarare än tidigare erfarenheter på ett CV. Tester i rekryteringsprocessen och dataanalyser över hur kandidater passar in på företagskulturen sätts in tidigt i en process och ökar kvaliteten på senare intervjuer. Enbart kandidater som analytiskt passar för jobbet och stämmer in på företagets kultur och värderingar går vidare i processen – mindre tidsspill och ökat fokus på rätt kandidater. 

Videointervjuer kombinerat med analysverktyg ser ut att bli det nästa steget i att förkorta tiden mellan vakans till anställning ytterligare. Rapporten berättar om projekt där video har analyserats av mjukvara som sedan valt ut lämpliga kandidater för nästa steg i processen – med lyckade resultat och en förkortning av tid mellan vakans till anställning på närmare fem veckor. People analytics blir alltså ett fält med stort inflytanderekryteringsprocesser. 

Läs mer om People Analytics >>

Mångfaldens arbetsplats

Mångfald på arbetsplatsen är ett vida uppmärksammat område och en hjärtefråga för millennials som ser en inkluderande arbetsplats med representation från olika etniciteter, kön och livsåskådningar som en självklarhet. Samhället är globalt och folk flyttar i större utsträckning över gränserna. Arbetskraftbrist som blir allt tydligare i Sverige har lett till ett behov av arbetskraftsinvandring. Rapporter och undersökningar visar konsekvent att mångfald på arbetsplatser leder till högre avkastning hos företag som aktivt arbetar med frågan. 

Rapporten säger att det är av yttersta vikt att företag arbetar med mångfaldsperspektiv i samtliga delar av sin verksamhet. För HR innebär det att reflektera kring detta i allt från rekryteringsprocessen, talangutveckling till employer branding, vägar till ledarskap och arbetsmiljö. 

Fortsatt läsning

 

Publicerat 2017-05-18

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla