<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur har du det med din ”time-to-productivity”?

Jag tror att alla håller med om att en av de viktigaste faktorerna i framgångsrika organisationer och företag är människorna som jobbar där. I dag, mer än någonsin, är det ett företags samlade kompetens som står för nivå av konkurrenskraft, inte verktyg eller materiella resurser. Det gör rekrytering till en av de viktigaste kärnprocesserna i hur vi bygger framgångsrika organisationer - och företag. 

time_to_productivity_blogg

 

Definitionen av konkurrenskraften ligger i att de medarbetare vi rekryterar i slutändan blir produktiva kollegor, och processen fram till detta innefattar både utmaningar och fallgropar så väl som fina möjligheter att särskilja sig från mängden och göra HR-arbetet till en affärskritisk framgångsfaktor.

Processen är dessvärre långt ifrån enkel. Många studier visar att en misslyckad onboarding står för 50% av de rekryteringar som faller under kategorin ”misslyckade anställningar” där nyanställda medarbetare byter jobb inom 18 månader.

För att råda bot på det här är vårt förslag att titta lite närmre på tre framgångsfaktorer till nöjda nyanställda, framgångsrika team och en effektiv ”time-to-productivity”. 

Identifiera rätt kandidater

Första steget i att uppnå vårt mål är såklart att identifiera och anställa rätt medarbetare. En genomtänkt rollbeskrivning och kompetensprofil är fundamentet i en framgångsrik process. Relevanta och evidensbaserade urvalsmetoder är dina bästa verktyg i att identifiera personer med rätt kompetenser, kunskaper och egenskaper. Rätt systemstöd gör det möjligt att uppnå detta, oavsett antalet ansökningar och chefers tidsbrist. Dessutom utan att kompromissa med att ta rätt rekryteringsbeslut eller äventyra kandidatupplevelse.

Effektiv pre-boarding

Processen när kandidaten ska övergå till att bli en medarbetare är för alla inblandande ofta en tidskrävande och administrativ del. Avtal ska formuleras, korrekt data i anställningsavtal ska säkerställas och sedan signeras av flera parter. I svårrekryterade roller är högt tempo dessutom en extra viktig aspekt, för du vill ju inte att din efterlängtade kandidat ska uppvaktas av andra under tiden du väntar på att posten ska nå fram. Så att snabbt säkerställa en korrekt och signerat anställningsavtal är det första och kanske viktigaste steget i denna fas.

Under det efterföljande vakuum, som även kallas uppsägningstid, finns det också fina möjligheter att bidra till en snabbare ”T-to-P” för inte behöver du vänta tills personen är på plats med att beställa dator, telefon och användarkonton till era interna system?

Checklistor och interna policies för verktyg och system är nyckeln till framgång, och denna del kan med fördel effektiviseras med integrerade e-signeringslösningar och stödsystem.

En genomarbetad onboarding-process. 

För att en ny medarbetare ska hitta sin plats går den igenom ett antal olika steg. För dig som arbetsgivare är det viktigt att er nya kollega snabbt orienterar sig; börjar skapa relationer med sina nya kollegor, sätter sig in i sina arbetsuppgifter och i sinom tid får börja arbeta efter egen förmåga. Det slutgiltiga målet är ju dessutom att hen ansluter till eller bygger vidare på den kultur ni har på arbetsplatsen. Det är därför väldigt viktigt att er onboarding-process tillgodoser de olika beståndsdelar som behöver förberedas och har dem på plats för att detta ska kunna ske. Aktiviteter som bygger relationer, aktivt stöd, tillgång till information och utbildningar är väsentliga. Men en tydlig rollbeskrivning, tydliga förväntningar, regelbunden feedback och uppföljning är avgörande för framgångsrika resultat.

Och framgångsrik onboarding är inte något som sker endast de två första veckorna. Hur lång tid det tar för en medarbetare att uppnå 100 procent av sin tilltänkta roll är beroende på arbetsuppgifter, men en rimlig förväntan enligt många studier är att det tar ca sex månader i genomsnitt. Du behöver därmed skapa en process som är anpassad efter den ”adoptions-resa” den nya medarbetare går igenom så väl som ha en plan och förväntan som sträcker sig över tid.

Så vad uppnår vi med att ta ett helhetsgrepp om ”time-to-productivity”? Jo, vi säkerställer att våra rekryteringsarbeten inte går till spillo, att vi ur ett långsiktigt perspektiv undviker dubblerade rekryteringskostnader samt den negativa effekt som uteblivna förväntade resultat innebär. Kommer dessutom vår nya kollega inte in i teamet på rätt sätt riskerar det att påverka fler eller rent av bidra till försämrad kultur internt.

Lyckas vi däremot med vårt arbete så bidrar det i stället till att vår nya kollega kommer in i jobbet ordentligt, ökad trivsel och ökad produktivitet. Dessutom på ett snabbt och effektivt sätt.

… och gör verkligen HR-avdelningens insatser till en affärskritisk framgångsfaktor.

 

Läs också:

 

Publicerat 2019-10-23

Ämnen: rekryteringsprocess, onboarding, produktivitet

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla