<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kandidatupplevelsen under hela resan från vakans till anställning

Talent Board, frivilligorganisationen bakom det årliga priset för en positiv kandidatupplevelsen vid rekrytering, sammanställde för ett tag sedan en rapport kring just kandidaters upplevelser av rekrytering. Trots ett Nordamerikanskt perspektiv finns det mycket matnyttig information att ta del av för dig som arbetar med rekrytering. Vi har sammanfattat rapporten och plockat ut de mest intressanta insikterna kring vikten av en positiv upplevelse under kandidatens resa genom en rekrytering.

Kandidatupplevelsen från vakans till anställning är viktigt att tänka på för Talent Acquisition och rekrytering

Kandidatupplevelsen: Varför bry sig?

Resan från vakans till anställning består av tre faser: Attrahera kandidater, rekrytera talanger och anställa medarbetare. Kandidatens resa genom de här tre faser påverkar deras uppfattning om företag och varumärke.  

Talent Boards rapport visar att 41% av de som haft en negativ upplevelse när de sökt jobb inte kommer att vilja fortsätta relationen med företaget. Inte bara väljer de bort att söka framtida jobb, en majoritet väljer också att helt avstå från vidare relation med företag och varumärket. Med andra ord kan en negativ kandidatupplevelse göra att ni inte bara förlorar en potentiell medarbetare; personen kommer inte längre vara er kund.  

Däremot säger 64% av de kandidater som haft en mycket positiv kandidatupplevelse att de gladeligen vill ha en fortsatt relation med företaget och varumärket samt att de troligtvis kommer att söka en tjänst igen i framtiden. Siffrorna gäller även för sökande som fått avslag tidigt i ansökningsprocessen. 

Locka rätt kandidater

Den första fasen i Talent Acquisition innebär att attrahera lämpliga kandidater, göra dem intresserade av företaget och era jobb för att få dem att ansöka. Idag är det viktigt med en genomarbetad employer branding-strategi och att satsa på att bygga långsiktiga relationer. Genom employer branding förmedlar företag sin kultur och sina värderingar. Det ska vara tydligt för kandidater vad det innebär att jobba på ert företag. Självfallet ska den bild som förmedlas stämma överens med verkligheten. Det säkerställer att de förväntningar nyanställda har innan de börjar infrias. I sin tur minskar det risken för dålig matchning och att medarbetare slutar strax efter att de börjat.  

Kandidater söker information om företag och jobb via karriärsidor, LinkedIn-profiler och andra sociala medier. En employer branding-strategi och att locka rätt kandidater innebär att arbeta med: 

  • Påverkan – Tillhandahålla rätt information till rätt person och i rätt kanaler. 
  • Attrahera – Att rikta sig till rätt kandidater och använda olika kanaler, jobbannonser och SEO (sökordsoptimering) för att skapa vägar till företaget. 
  • Vårda relationen – Ha en kontinuerlig dialog med kandidater och vårda relationen. Nå ut till dem med information och budskap via lämpliga kanaler.  
  • Konvertera Konvertera bearbetade kandidater så att de söker lediga anställningar vid rätt tillfälle. 
  • Mäta – Mäta, följa upp och utvärdera strategin och dess effekt. Eventuellt justera taktik och omarbeta strategi utefter resultat. 

Läs mer om ReachMee Attract – Karriärsidor för rekrytering >> 
Ladda ner vår guide för hur du arbetar med karriärsidor >> 

Rekrytera talanger

Efter att kandidater har bearbetats och valt att söka en tjänst börjar själva rekryteringsprocessen. Att rekrytera talanger kan i sin tur delas in i tre distinkta processer: ansökningsförfarandet, screening för att avgöra ifall kandidaten passar, och slutligen intervju och jobberbjudande. 

Rapporten pekar ut återkoppling och kommunikation under alla tre processer, före, under och efter ansökan, som nyckeln till god kandidatupplevelse.

Kandidater efterfrågar: 

  • Återkoppling – Sökande vill veta status på sin ansökan; har den kommit fram? Kandidater vill ha kommunikation och feedback på varför de får avslag och hur det återkopplar till skallkrav. 
  • Tydlighet kring ansökan – Hur ser processen ut? Hur lång är väntan mellan inskickad ansökan till intervju, och hur många steg är det i processen? 
  • En enkel ansökningsprocess – Få knapptryckningar för att få iväg sin ansökan och möjlighet att söka via mobiltelefon. För längre ansökningar vill kandidaterna ha information om hur lång tid den tar att fylla i.

Läs mer om hur du kan säkerställa återkoppling >>

Anställa er nya medarbetare

Det sista steget tar vid så fort rekryteringen är över och kandidaten får erbjudande om jobb. Hur en anställningsprocess går till har också stor påverkan på hur kandidatupplevelsen blir överlag. Talent Boards rapport pekar på stor missnöjdhet när det är en lång väntan mellan sista intervju och faktiskt jobberbjudande. Tydlig kommunikation kring väntetid mellan sista träff och erbjudande och personlig återkoppling till kandidat ger bättre intryck. Rapporten nämner också att i detta skede se till att be om feedback på hela rekryteringsprocessen för att kunna göra en utvärdering av strategi. Det viktigaste för att säkerställa att kandidaten tackar ja är att minska tiden mellan avslutad rekrytering och kontraktskrivande.  

Hur står det till med er kandidatupplevelse?

Vi skapat en checklista över olika delar rekryteringsprocessen som kan påverka kandidatupplevelsen. Vad tänkte ni på idag, och vad kan vara aktuellt att se över i framtiden? 

Ladda ner: Checklista – kandidatupplevelsen

Fortsatt läsning

Publicerat 2017-06-19

Ämnen: HR, Employer Branding

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla