<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommunala jobb kräver smartare rekryteringar

Välfärden står inför en stor kompetensutmaning. Idag arbetar över en miljon människor inom den svenska välfärden, men det är inte tillräckligt. I takt med att antalet barn och äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder, fortsätter behovet av arbetskraft också att öka. Detta ställer höga krav på förändrade rekryteringsmetoder. Smartare tekniska lösningar är ett viktigt steg på vägen.

Kommunala jobb kräver smartare rekryteringar

I strävan mot välfungerande och hållbara arbetsplatser finns det mycket att göra och tänka på för dig som jobbar inom kommun och landsting, inte minst om du jobbar med HR. Vi har pratat med Patrik Reman på Linköpings kommun, som har genomfört stora förbättringar efter att ha digitaliserat och automatiserat delar av rekryteringen.

– Många säger att de har digitaliserat rekryteringen, fast i själva verket har de bara gjort annonserna digitala. Hela rekryteringsprocessen kan förenklas och förbättras markant genom att ta hjälp av ett smart rekryteringsverktyg, berättar Patrik.

 Det är ett faktum att förändringar måste ske för att möta välfärdens kompetensutmaning. Med Patriks hjälp har vi benat ut de tre viktigaste sakerna att tänka på för att på bästa sätt minimera arbetsbrist, och samtidigt bidra till att kommun och landsting blir mer attraktiva arbetsplatser. Som dessutom rekryterar ännu vassare medarbetare.

1. Våga utmana traditionella arbetssätt

En mer digital arbetsplats innebär nästan undantagslöst en mer effektiv arbetsplats. Inom kommun och landsting finns det många arbetsuppgifter som kan automatiseras, och utföras med hjälp av smarta datorer och robotar, istället för av en fysisk person. Genom att ta till vara på tekniken och utnyttja de verktyg som finns, kan arbetsbristen inom kommun och landsting minimeras. Att behöva rekrytera färre kan alltså också vara en del av lösningen.

2. Digitalisera rekryteringsprocessen

Att digitalisera största delarna av rekryteringsprocessen, och inte bara delar av den, frigör tid och gör det enklare för såväl kandidater som arbetsgivare. Samtidigt som vissa arbetsuppgifter helt kan automatiseras, så att det krävs mindre mänsklig arbetskraft, går det att tillsätta en tjänst snabbare och med större träffsäkerhet genom automatiserade rekryteringar.

3. Använd urvalsfrågor & tester

Genom att använda ett rekryteringsverktyg där det tidigt i processen går att addera urvalsfrågor och tester kan ni lika snabbt sålla bort kandidater som inte uppfyller kriterierna för tjänsten, och fokusera på de som gör det. Det bidrar till mindre manuell hantering för personalen, samtidigt som rätt kandidater snabbare kommer längre i processen – och rätt person snabbare kan anställas.

Hur kan ReachMee hjälpa kommuner och landsting?

ReachMees rekryteringssystem kan hjälpa till att lösa en rad av de kompetensutmaningar som välfärden står inför. Här har vi punktat upp några av sätten vi kan hjälpa till på.

  • Automatisera arbetsuppgifter – till exempel administrativa uppgifter som lika gärna kan göras av en dator.

  • Effektivisera processer – genom digitala system som gör att in- och utmatning av data sker snabbare, mer riskfritt och med säkerställd regeluppfyllnad av policys och GDPR.

  • Digitalisera - Digitalisering och automatisering är den enda möjliggöraren om man ska göra mer, snabbare och bättre men samtidigt vara ännu mer kostnadseffektiv.

Vår långa erfarenhet och våra specifika funktioner för kommuner, kombinerat med digitala och automatiserade funktioner gör oss på ReachMee till en god samarbetspartner för dig som jobbar med rekrytering inom kommun och landsting. Hör av dig till oss på sales@reachmee.com, 08-410 366 01 eller fyll i dina uppgifter här, så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din kommun att bli ännu effektivare och attraktivare!  

Workshop på temat sommarrekryteringar

Att rekrytera inför sommaren är ett omfattande arbete som kräver hantering av stora kandidatvolymer. Detta ställer stora krav på kommunernas rekryteringsprocesser.

Därför bjuder vi den 13.e februari in till en kostnadsfri workshop på temat där vi kommer att diskutera  sommarrekrytering för kommuner och om hur ni med hjälp av ReachMee kan optimera era processer för detta. Läs mer och anmäl dig här! 

Läs också

Publicerat 2019-01-10

Ämnen: ReachMee, Automatisering, kommun

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla