<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kompetensbaserade intervjufrågor

Att genomföra en kompetensbaserad intervju går ut på att med hjälp av frågor försöka ta reda på om kandidaten besitter de kompetenser ni eftersöker. Alla intervjufrågorna är därför helt fokuserade på något som är direkt kopplat till en av de efterfrågade kompetenserna. Här finns inget utrymme för intervjufrågor i stil med ”vilket djur skulle du vilja vara?” eller ”nämn alla dina svaga sidor”.

Det kan vara lite svårt att i praktiken veta vad för typ av frågor som är lämpliga att ställa. Därför tittar vi närmare på upplägget för just kompetensbaserade intervjufrågor.

Kompetensbaserade intervjufrågor

Identifiera de viktigaste kompetenserna som ni kan och ska undersöka

Att tillsätta en tjänst ska alltid inledas med ett förarbete där ni tar fram en kravspecifikation. Specifikationen, alltså en kravprofil, beskriver vilka kunskaper och kompetenser en person behöver för att axla rollen. 

De utvalda kompetenser, det vill säga färdigheter eller personliga egenskaper hos en person, är alltså det som ska undersökas i en intervju.

Definiera vad de betyder i er verksamhet

Vad innebär strukturerad för er? Är det en förmåga att planera storskaliga projekt, att ha koll på sitt arbetsmaterial eller att slutföra påbörjat arbete?

För att kunna bedöma kompetenser behöver ni först och främst ha en gemensam syn på vad de faktiskt innebär. Definiera därför vad kompetenserna betyder i just er verksamhet så att ni vet hur ni ska bedöma kandidater. 

Är det svårt att hitta en samsyn går det utmärkt att använda sig av existerande kompetensramverk som har utvecklats av någon annan. Huvudsaken är att ni är överens om vad ni ska bedöma och ser som viktigt hos kandidater.

Skapa frågorna utefter den kompetens ni vill undersöka

Nu vidare till själva frågorna. Det räcker inte med en enkel ja/nej-fråga för att se om någon har rätt kompetents och faktiskt har just de kunskaper ni anser är förknippade med ordet. En kompetens undersöks bäst med en djuplodad fråga där kandidaten genom svar beskriver en situation, hur de agerat i detta sammanhang och slutligen vad resultatet blev.

Mellan tummen och pekfingret är det uppskattat att du bör använda 2-4 frågor per kompetens, som då undersöker den ur lite olika synvinklar. För att inte stressa igenom intervjun är det inte heller rekommenderat att försöka ge sig på att bedöma fler än två kompetenser i en sittning. Tänk på att intervjun även innehåller lite andra moment som behöver ta plats, exempelvis kandidatens frågor och en genomgång av arbetsbeskrivningen.

Exempel på kompetens och upplägg för fråga

Kompetens: Samarbetsförmåga

Definition: Förmågan att effektivt kunna genomföra gemensamma uppgifter tillsammans med kollegor i samma arbetsgrupp.

Exempelfråga: Beskriv en arbetsuppgift du har delat tillsammans med en annan kollega. Hur var upplägget för att utföra uppgiften? Vad gjorde du för att upprätthålla en god kommunikation? Vad blev resultatet av ert samarbete kring uppgiften?

Att bedöma svaret

Ett sätt att bedöma svaret är att på förhand ha kommit fram till vad för typ av svar som anses uppfylla kompetensen. Då är det enklare att se om svaret verkligen stämmer in på vad er organisation eftersöker.

Du kan hålla koll på eftersökta svar genom att bocka för i en skala om hur väl svaret lever upp till er definition av eftersträvansvärt beteende och förmåga. 

Använder du en matris är det ändå bra att anteckna svaret så att du i efterhand kan gå tillbaka och se över din bedömning, vilket kan vara bra om ni exempelvis är två personer som är med och utvärderar.

Rekrytera kompetensbaserat – gratis guide

Som du nog märkt handlar det här med kompetensbaserade rekrytering om att ha gjort ett gediget förarbete. Att ta fram en träffande kravprofil för den tilltänkta medarbetaren är viktigt för att välja passande urvalsmetoder och identifiera rätt kandidat. Vill du få bättre förståelse för hela processen kan du ta del av vår guide om KBR, helt gratis.

Ladda ner guide för kompetensbaserad rekrytering

Publicerat 2018-06-07

Ämnen: HR, kompetensbaserad rekrytering, urvalsmetoder

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla