<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

När fördomar om ålder leder till diskriminering

En färsk studie av den svenska arbetsmarknaden skickade ut 6 000 jobbansökningar för att granska om den sökandes ålder och kön påverkar chansen att få svar på jobbansökan. Undersökningen visar att redan från det att kandidater fyllt 40 minskar chansen att bli kontaktad.

När fördomar leder till åldersdiskriminering

Påverkar ålder och kön jobbansökningen?

Rapporten som presenteras av IFU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) undersökte ifall ålder och kön på arbetssökare påverkar sannolikheten att få svar på sin ansökan. Det granskades genom att nästintill identiska CV och personliga brev skickades som ansökningar till mer än 6 000 utannonserade tjänster i Sverige. Fyra komponenter i ansökningarna slumpades fram: den sökandes ålder och kön, längd på tidigare sysselsättning och en mening i det personliga brevet som signalerade att kandidaten var flexibel och anpassningsbar. 

Ålder

Det skilde sig något mellan yrke och företag, men av de 8 typer av tjänster som undersöktes i rapporten blev genomsnittet att det bara var 8,7% sannolikhet att kandidater i åldersspannet 35-70 kontaktades.

Beroende på den sökandes ålder var det stora skillnader i svarsfrekvens. För var 10:e år av åldrande faller svarsfrekvensen med 5 procentenheter. Med andra ord, en nedåtgående kurva där en högre ålder innebär mindre sannolikhet att bli kontaktad. Kandidaterna delades in i åldersintervall och den största skillnaden i svarsfrekvens fanns mellan gruppen 35-43 år och 44-52 år. 

Män och kvinnor

Det fanns vissa skillnader mellan män och kvinnor. Tidigt i åldersintervallet hade kvinnor högre sannolikhet att få svar på sina ansökningar jämfört med män. Men längre fram sjunker den sannolikheten kraftigt och kurvan för kvinnors svarsfrekvens har en brant nedåtsluttning. 

Varför diskrimineras äldre?

För att ta reda på varför statistiken ser ut som den gör genomfördes också en enkätundersökning med arbetsgivare. Arbetsgivarna identifierade tre förmågor de anser vara viktiga hos medarbetare: att ha lätt att lära sig nya saker, att vara anpassningsbar och flexibel samt att ta initiativ och vara driven. Enkäten visade att det finns en uppfattning om att dessa egenskaper försämras med åldern.

En förklaring till åldersdiskrimineringen är alltså att arbetsgivare tror att sökande i medelåldern och äldre inte besitter de egenskaper som önskas. Dessa förutfattade meningar är inte kopplade till någon fakta. 

Fördomsfri rekrytering utan diskriminering

Fördomar leder oundvikligen till diskriminering. Att rata kandidater och gallra CV baserat på felaktig uppfattning om personers egenskaper och möjlighet att utföra ett arbete baserat på deras ålder ger inte de bästa rekryteringarna. Skapa hellre en rekryteringsprocess som bygger bort risken att fördomar bestämmer. Ta bort CV och personligt brev. Gallra istället med urvalsfrågor och skallkrav. Använd kandidattesterarbetsprov och strukturerad intervju för att avgöra ifall kandidaten har rätt egenskaper eller inte.

Läs också: 

Publicerat 2017-07-31

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla