ReachMee blogg

2018-07-11

Passive kandidater krever aktive rekrutterere

Passive kandidater er personer som ikke aktivt søker etter ny jobb, men som allikevel er åpne for jobbforslag. De kan bli fristet av interessante..

Les mer »
2018-07-10

Å skrive kandidatvurdering etter jobbintervjuet

Hva innebærer det å skrive kandidatvurderinger etter et intervju? Jo, når du møter en kandidat gjør du en vurdering av hvor godt personen passer til..

Les mer »
2018-07-02

Rekrutter raskere med effektiv screening

Bruker du mye tid på å gå grundig gjennom kandidatenes CV for å se om de oppfyller skallkravene og burde kalles inn til intervju? Da er du ikke alene...

Les mer »
2018-07-02

Gjenblikk med rekrutteringsstjernene

En av ReachMee-bloggens populære spalter er "Fem raske med..." ulike rekrutterere og HR-profiler med hver sine utfordringer og fokusområder. Hvordan..

Les mer »
2018-06-21

10 tips til bedre stillingsannonsering

Søker dere etter en prosjektleder eller en som har ambisjoner for sykehus-Norge? Formuleringer i overskriften har mye å si for hvilke personer som blir..

Les mer »
2018-06-18

Slik sparer du flere timer i hver rekrutteringsprosess

62 % av HR- og rekrutteringspesialister oppgir at søkevolumet ved rekruttering øker, mens bare 42% sier at denne trenden gjenspeiles i økte ressurser...

Les mer »
2018-06-06

Støtte på veien når du skal investere i et rekrutteringssystem

Har dere bestemt dere for å se nærmere på et rekrutteringssystem? Uavhengig av hvor i behovsanalysen eller undersøkelsesfasen dere har kommet kan vi..

Les mer »

Abonner på bloggen