Hvordan effektivisere deres Talent Acquisition?

Konkurransen om talentfulle kandidater blir stadig tøffere. Dette gjør at det stilles høyere krav til rekrutteringsmedarbeidere som bruker mye av tiden sin på å source kandidater samtidig som de forventer at kandidatene kan alt fra digital markedsføring til tekniske løsninger. I dag deler Robin Lövgren fra Adway Al tre gode tips som hjelper deg med å treffe flere relevante søknader samtidig som dere sparer både tid og penger.

 

For hva er rekrutterere egentlig best på? Jo, å møte og samhandle med mennesker. Dette kan de fortsette med ved å effektivisere ulike deler av deres Talent Acquisition-arbeid.

Tips: Dersom du er ReachMee-kunde kan du møte Adway på ReachMee-dagen 23. oktober 2019!

Tilpass stillingsannonsene etter tilgangen på kandidater

Utform en strategi tilpasset den kandidattypen dere etterlyser. Tradisjonelle plattformer for stillingsannonsering kan brukes dersom en stor del av deres målgruppe er personer som aktivt søker jobb, eller for stillingstyper som krever mindre kompetanse. Dersom dere vil nå ut til passive kandidater eller kandidater som det er vanskelig å rekruttere er stillingsannonsering på sosiale medier et viktig verktøy. For å nå ut til alle potensielle kandidater er det viktig å inkludere sosiale medier i markedsføringsstrategien deres.  

Hva bør dere tenke over?

  • Når det kommer til stillngsannonsering er det viktig å få mange treff og besøkende med en god kombinasjon av ulike medietyper. Det innebærer at dere er synlige på så mange plattformer som mulig. Gå ut bredt, men spesifiser hvilken kompetanse dere er ute etter i stillingsannonsen.

  • Fokuser på volum uten å bruke for mye tid på detaljene. Da risikerer dere å nå ut til en alt for snever målgruppe, siden dere forsøker å nå kandidatene på nøyaktig samme måte som alle andre. Jobb heller med adferdsbasert målgruppestyring og la algoritmene gjøre resten!

Optimaliser søknadsprosessen deres

For å få de relevante talentene til å søke jobb hos dere er det viktig å forenkle søknadsprosessen og senke søketerskelen. Dette kan føre til at dere får inn ukvalifiserte søknader, men det kan også senke terskelen for å søke for ettertraktede kandidater. Tilstrømmingen av kandidater vil også gjøre at dere kan source mindre manuelt, som gjør at dere sparer verdifull tid.

Husk derfor å:

  • Fjern unødvendige spørsmål om for eksempel kjønn og alder. Forsøk å minimere spørsmålene om personopplysninger så langt det lar seg gjøre. Spørsmål om kjønn og alder kan dessuten oppfattes diskriminerende.
  • Fjern kravet om CV og søknadsbrev. Bruk heller utvalgsspørsmål eller be om CV senere i prosessen. Det handler om å få kandidater over terskelen: å melde sin interesse!

  • Tilpass karrieresiden deres til mobilbruk. Flere og flere velger å søke jobb med mobiltelefonen. Derfor er det viktig med en brukervennlig og responsiv hjemmeside. 

Ta beslutninger basert på data

Nøkkelen til å ta gode beslutninger er å ha god og relevant data å støtte seg på. Ved å måle og analysere data kan dere satse på det som styrker deres Talent Acquisition. Dermed sparer dere både tid og ressurser.

Viktige nøkkeltall å ta hensyn til:

  • Ved å måle hvor mange visninger og besøkende dere har på deres annonser og karriereside får dere en bedre forståelse av hvilke annonser som funker best, samt hvilke kanaler som lokker til seg flest kandidater til deres karriereside.

  • Har dere et verktøy som følger besøkendes brukerreiser på hjemmesiden deres? Hvis svaret er nei er det på tide å skaffe det. Ved å måle antall klikk, gjenbesøk og hvor lang tid personer bruker på karrieresiden deres kan dere få en bedre forståelse for hva kandidatene gjør, og hva dere bør se over.

  • Hvor mange søknader får dere inn per 100 klikk? Hva koster en søknad for dere? Hva er deres frafallsrate, altså ufullførte søknader? Ved å få innsikt i nøkkeltall kan deres sette i gang tiltak for å øke antall fullførte søknader.

Les også:

- Minimer din "time to hire".
- Å bruke et rekrutteringsbyrå vs. å bruke et rekrutteringssystem.
- Viktige nøkkeltall for deg som jobber med rekruttering. 

Publisert 30.09.2019

Kategorier: Automatisering, Stillingsannonser, KPI-er for rekruttering