Rekrutteringsdagen 2016: ”Rekrutter klokt, mangfold er business”

2016-02-24

Rekrutteringsdagen 2016: ”Rekrutter klokt, mangfold er business”

Abeila, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, hadde et spennende program for dagen fylt med interessante foredrag med rekruttering i sentrum. ReachMee var selvfølgelig på plass, og her deler vi spådommer om kommende trender og de nyeste rekrutteringstipsene med deg.


Vet du hva du egentlig har lov til å spørre kandidaten om?

Dette var et tema som selv de mest drevne rekruttererene var usikre på, og som advokat Hege Nordgård tok for seg. Viste du for eksempel at du ikke har lov til å spørre verken kvinner eller menn om graviditet eller familieplanlegging, men at du kan spørre om sivilstand og om kandidaten har barn eller andre omsorgsansvar? Ønsker du å vite noe om kandidaters religiøse- eller politiske syn, kjønnsidentitet eller seksuell orientering? Da må dette virkelig være relevant for stillingens karakter, være en del av virksomhetens overordnede formål samt komme tydelig frem i stillingsutlysningen.

5 tips til rekruttering

”I kampen om de kloke hodene må vi ta av oss de tradisjonelle rekrutteringsbrillene”, sa administrerende direktør i Advania, Ole M. Settevik. For å lykkes skal man ikke rekruttere kandidater som er like de ansatte man allerede har, men vil finne annerledes mennesker med nye tanker og innspill for å skape mangfold. Her er hans topp 5 tips til rekruttering:

1) Ta av de tradisjonelle rekrutteringsbrillene
2) Vis frem rollemodellene
3) Ha en tydelig rekrutteringsstrategi forankret i toppledelsen
4) Våg å satse på de unge
5) Gjør IT- og teknologistudier mer appellerende til jenter

Rekruttering som millioninvestering

Med internasjonal kompetanse fra øverste hylle er det alltid mye å lære av hverandres erfaringer og kunnskap, samtidig som man får hjelp til å se egne svakheter. Dette er noe Ingeborg Lund, HR-direktør i SINTEF med medarbeidere fra over 70 land, jobber med daglig. Hennes hjertesak var hvordan internt mangfold skaper en attraktiv arbeidsplass, og hvordan hun ser på god rekruttering som en millioninvestering. For å lykkes med rekrutteringen må man se på prosessen som en langvarig investering, ved å etablere tydelige forventninger fra begynnelsen, gi nyansatte en god mottagelse med fokus på inkludering, utnyttelse og utvikling.

Feilkilder i rekrutteringsprosessen

Til slutt avsluttet Dr. Ole I. Iversen fra Handelshøyskolen BI/Assessit med et foredrag der han presenterte potensielle feilkilder i rekrutteringsprosessen, samt hvordan redusere feilansettelser. Har du tenkt over hvordan det i dag kan virke mer krevende å få en trainee-stilling, i forhold til prosessen bak ansettelsen av en toppleder? Noen av temaene som ble grundig gjennomgått var ulike definisjoner av en feilansettelse, hvordan tiltrekke seg riktige kandidater og feilkilder i intervjuet ved bruk av personlighetstester. Så, hva er egentlig den største feilkilden i rekrutteringsprosessen? Jo, rekruttererens egne holdninger og verdier som ofte preges av stereotypiske oppfatninger. ”Det er viktig å huske på at man blir ikke nødvendigvis en bedre rekrutterer av å rekruttere mange”.

Kort oppsummert var Rekrutteringsdagen en lærerik dag med rekruttering i sentrum. Om du er like opptatt av rekruttering som oss i ReachMee, er dette absolutt noe for deg!

Ønsker du mer inspirasjon? Les gjerne vår artikkel der vi tipser om rekrutteringsinspirasjon.

Abonner på ReachMees blogg Gjør som mange andre og abonner på vår blogg for å få nye innlegg, invitasjoner til våre kommende arrangementer, webinar og kurs rett i innboksen din.

Relaterte innlegg