Tre undervurderte kandidatmålgrupper du bør fokusere på

Hvor søker dere etter kandidater? Vi ser en tydelig økning i å bruke sosiale medier og programmatiske kjøp for spredning av stillingsannonser ved siden av de tradisjonelle publiseringskanalene som FINN, Nav og så videre. En kombinasjon av disse mulighetene vil øke sannsynligheten for å treffe både aktive og passive kandidater. I dag trekker vi frem tre undervurderte kandidatgrupper som det også er lurt å fokusere på når du skal finne din neste medarbeider: interne kandidater, kandidater via nettverk og via alumni.

Les mer

Kategorier: Intern rekruttering, Alumni rekruttering