Hvordan effektivisere deres Talent Acquisition?

Konkurransen om talentfulle kandidater blir stadig tøffere. Dette gjør at det stilles høyere krav til rekrutteringsmedarbeidere som bruker mye av tiden sin på å source kandidater samtidig som de forventer at kandidatene kan alt fra digital markedsføring til tekniske løsninger. I dag deler Robin Lövgren fra Adway Al tre gode tips som hjelper deg med å treffe flere relevante søknader samtidig som dere sparer både tid og penger.

Les mer

Kategorier: Automatisering, Stillingsannonser, KPI-er for rekruttering

Fire fordeler ved å digitalisere rekrutteringsprosessen

Store deler av rekrutteringsprosessen kan digitaliseres. Alt fra kravprofiler og annonsering, til håndtering av digitale arbeidskontrakter. Fordelene er mange, og her skal vi ta for oss fire gode grunner til å digitalisere rekrutteringsprosessen.

Les mer

Kategorier: Automatisering, Kompetansebasert rekruttering, Hire - digital kontraktsignering

Effektiv rekruttering: Minimer din «time-to-hire»

En langvarig rekrutteringsprosess kan føre til at både kandidatene og de rekrutterende lederne blir utålmodige. For hver dag prosessen drøyer ut i tid, uteblir dessuten resultatene. Det er helt nødvendig å rekruttere både nøyaktig og effektivt, og dermed minimere «time-to-hire», men det kan være utfordrende. Det finnes alltid flaskehalser i rekrutteringsprosesser som bør fjernes og arbeidsoppgaver som kan automatiseres. Med en økt etterspørsel og et redusert utvalg øker også tiden man bruker på å ansette. Hva kan du gjøre for å redusere time-to-hire, og hvorfor bør du fokusere på det?

Les mer

Kategorier: Automatisering, KPI-er for rekruttering

Rekrutteringsrobot eller automatiserte rekrutteringsprosesser?

Det er mange arbeidsoppgaver innenfor rekruttering som er både tidkrevende og repetitive, men de må gjøres. Ofte er dette rutinepregede og administrative oppgaver som å gi kandidatene bekreftelse på mottatt søknad og sortering av kandidatene. Hadde det ikke vært fint å ha en robot som utfører deler av rekrutteringen for deg? Det er absolutt mulig.

Les mer

Kategorier: Automatisering

Å gå fra sentralisert til desentralisert rekruttering

Det kan virke som en omfattende omveltning å gå fra å rekruttere fra sentralt eller regionalt hold, til å overlate rekrutteringsprosessen til butikksjefer. Med gode rammer behøver ikke desentralisert rekruttering å gå på bekostning av kvalitetene på ansettelsene. I dag deler vi våre tips til hva som kan hjelpe dere i gang på en trygg måte. Les også om noen av mulighetene ved desentralisert rekruttering som gjør at kjøpmennene i REMA 1000 opplever store tidsbesparelser og høyere kvalitet på ansettelsene. 

Les mer

Kategorier: Automatisering, Kommunikasjon med ledere, GDPR og rekruttering, Kandidatopplevelse, Fordomsfri rekruttering, Retail

Slik håndterer du mange rekrutteringsprosesser samtidig

Det kan være utfordrende å sjonglere mange rekrutteringsprosesser parallelt. Kanskje holder du i alt selv, eller så samarbeider du med flere ledere internt og har stillinger ute som krever ulik støtte av deg. Uansett er det ikke uvanlig at man glemmer å avslå uaktuelle kandidater eller at noen prosesser drar ut i tid. I dag gir vi deg derfor fire tips som vil gjøre det enklere å håndtere mange rekrutteringsprosesser parallelt.

Les mer

Kategorier: Rekruttering, Automatisering

Rekrutter raskere med effektiv screening

Bruker du mye tid på å gå grundig gjennom kandidatenes CV for å se om de oppfyller skallkravene og burde kalles inn til intervju? Da er du ikke alene. Allikevel er det mye tid å spare på å jobbe mer effektivt. Slutt å sløse bort tiden på ukvalifiserte kandidater – screen og sorter søkere som ikke oppfyller minstekravene. 

Les mer

Kategorier: Automatisering

Slik sparer du flere timer i hver rekrutteringsprosess

62 % av HR- og rekrutteringspesialister oppgir at søkevolumet ved rekruttering øker, mens bare 42% sier at denne trenden gjenspeiles i økte ressurser. I stedet for å bruke mye tid på det administrative arbeidet ved en rekruttering kan du i stedet gjøre grep som vil frigi tid slik at du kan fokusere på de kvalifiserte kandidatene. Vi gir deg gode tips til hvordan du kan spare tid i hver rekrutteringsprosess.

Les mer

Kategorier: Rekrutteringssystem, Automatisering

Rekruttering med dataintelligens og algoritmer

Vi ser stadig overskrifter som ”Robotene kommer til å ta over rekrutteringsprosessen” og ”Ikke stol på magefølelsen – maskinen vet bedre”. Tidligere har vi skrevet om hvordan datadrevet rekruttering i form av automatikk kommer til å ta større plass i rekruttering, og det er ingenting som tyder på at trenden vil ta slutt. Allikevel er det ikke grunn til å tro at du vil bli byttet ut med en robot. Vi tar en titt på å rekruttere med dataintelligens og hvorfor det i bunn og grunn betyr å få støtte av automatiserte prosesser.

Les mer

Kategorier: Trender og innsikt, Automatisering

Datadrevet, inkluderende og med fokus på intervjuet – Rekrutteringstrender 2018

LinkedIn har nylig sluppet en rapport som ser på trender og utvikling for rekruttering i 2018. Med over 8000 HR-eksperter og rekruttrere som respondenter har de identifisert fire områder som kommer til å få stor betydning i tiden fremover. Vi belyser og oppsummerer tre hovedpunkter som kommer frem av rapporten.

Les mer

Kategorier: Trender og innsikt, Automatisering, Jobbintervju

ReachMees blogg

På ReachMees blogg finner du alt du trenger å vite om rekruttering. Fordyp deg i emner som karrieresider, å tiltrekke seg kandidater, arbeid med employer branding og hvordan skrive gode stillingsannonser. I tillegg finner du selvfølgelig informasjon om rekrutteringsprosessen, utvalgsmetoder og hvordan man praktisk gjennomfører vellykkede rekrutteringsprosesser. 

Abonner på vår blogg og få de siste artiklene rett i din innboks. 

Abonner på bloggen

Populære artikler