Ordliste for GDPR og oppsummering av nøkkelelementer som påvirker deler av rekrutteringsprosessen

Det nye regelverket innebærer økt beskyttelse og rettigheter for kandidaters personopplysninger i rekrutteringsprosessen. Dersom du fremdeles syns det er vanskelig å forstå hva GDPR handler om, har vi tatt for oss noen sentrale punkter som forklarer hva du som rekrutterer bør tenke på.

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

Å gå fra sentralisert til desentralisert rekruttering

Det kan virke som en omfattende omveltning å gå fra å rekruttere fra sentralt eller regionalt hold, til å overlate rekrutteringsprosessen til butikksjefer. Med gode rammer behøver ikke desentralisert rekruttering å gå på bekostning av kvalitetene på ansettelsene. I dag deler vi våre tips til hva som kan hjelpe dere i gang på en trygg måte. Les også om noen av mulighetene ved desentralisert rekruttering som gjør at kjøpmennene i REMA 1000 opplever store tidsbesparelser og høyere kvalitet på ansettelsene. 

Les mer

Kategorier: Automatisering, Kommunikasjon med ledere, GDPR og rekruttering, Kandidatopplevelse, Fordomsfri rekruttering, Retail

Forstå og kontroller sikkerhetsnivået i rekrutteringsssytemet

GDPR nærmer seg og vi merker at stressnivået rundt lovendringen øker - nye rutiner og arbeidsmetoder skal på plass. Samtidig er det fremdeles mange spørsmål knyttet til GDPR generelt, mens spesielt for Norge og EØS. I tidligere artikler har vi gjennomgått forordningen og ulike aspekter ved den. I denne artikkelen retter vi blikket mot det som gjelder sikkerhet og databeskyttelse.

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

Intervjunotater og GDPR – hva gjelder for rekrutterere?

"Må vi dele intervjunotatene med kandidaten når GDPR trer i kraft?". Spørsmålet stammer fra de nye reglene som kommer med personvernforordningen GDPR, som handler om at kandidatene får rett til å få tilgang til personopplysningene sine. Som et ledd i vår pågående artikkelserie der vi diskuterer GDPR og hvordan forordningen påvirker rekruttering vender vi nå blikket mot hvordan GDPR kan komme til å påvirke hvordan du skal og bør jobbe med kandidatenes intervjusvar.

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering, Jobbintervju

Search og sourcing for rekrutterere når GDPR trer i kraft

De fleste begynner nå å innse at GDPR vil få stor påvirkning for hvordan man håndterer personopplysninger i rekrutteringsprosessen. Et vanlig spørsmål vi ofte får er hvordan GDPR vil påvirke rutiner for search, sourcing og headhunting. Ettersom kontaktopplysninger, CV og annen data ikke hentes direkte fra kandidaten i disse situasjonene blir spørsmålet: kan jeg håndtere kandidatopplysninger som jeg henter inn selv? 

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

Håndbok for GDPR og rekruttering

25. mai 2018 har lenge vært en dato vi har sett langt i det fjerne, men nå er realiteten at det ikke er lenge igjen før forordningen trer i kraft. Er dere i gang med forberedelsene? Vi i ReachMee har satt sammen en lettlest håndbok for hva GDPR vil innebære for rekruttering. Last den ned og få en innføring i sentrale begreper, kandidatens rettigheter, sourcing, rekruttering via e-post, sjekklister, handlingsplaner og mer.

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

Forstå hvordan GDPR vil påvirke deres rekrutteringer

En fjerdedel av bedriftene som vi i ReachMee har snakket med om GDPR sier at de ikke har begynt å se over sine interne prosesser for rekruttering. En årsak ser ut til å være generell usikkerhet om hva den nye personvernforordningen innebærer i praksis. Innen loven trer i kraft 25. Mai 2018 er det nødvendig å kartlegge og iverksette tiltak og prosesser for rekruttering. Her tar vi en titt på noen vanlige spørsmål om rekruttering og GDPR, i tillegg kan du se en video om rekruttering og GDPR. 

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

Webinar: En introduksjon til GDPR og rekruttering

Tirsdag 5. desember holder ReachMee et kostandsfritt webinar der vi gir en introduksjon til den nye personvernsforordningen GDPR. Hvordan vil GDPR påvirke hverdagen til deg som jobber med HR og rekruttering? Vi gjennomgår hva du bør tenke på i forhold til rekruttering på en enkel måte, helt uten tunge lovtekster. Velkommen! 

Les mer

Kategorier: Events og aktiviteter, GDPR og rekruttering

Forberedelser til GDPR – å kartlegge og registrere personopplysninger

GDPR er et stort ansvar som ledelsen i hver virksomhet må ta. Samtidig vet vi at mange av de praktiske oppgavene, som for eksempel håndtering av systemer, arbeidsprosesser og rutiner, vil havne på ulike underavdelinger. Dersom man jobber med rekruttering må man blant annet opprette en oversikt over personopplysningene som man lagrer om personer. I denne artikkelen vil vi ta for oss hva du bør inkludere i et slikt register. Last også ned en Excel-mal.

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

Samtykke fra kandidater – rekruttering og nye krav med GDPR

Når GDPR blir innført fra 25. Mai 2018 blir det strengere regler om håndtering av personvernsopplysninger. For HR og rekrutterere som sitter på store mengder personopplysninger i søknader og CVer blir det svært viktig å sette seg godt inn i de nye reglene. Samtykke og tydelig informasjon til kandidater blir en sentral del av den kommende forordningen. Som hjelp til overgangen har vi sammenfattet det som gjelder for samtykke og informasjon til kandidater i denne artikkelen og i en oversiktlig sjekkliste.

Les mer

Kategorier: GDPR og rekruttering

ReachMees blogg

På ReachMees blogg finner du alt du trenger å vite om rekruttering. Fordyp deg i emner som karrieresider, å tiltrekke seg kandidater, arbeid med employer branding og hvordan skrive gode stillingsannonser. I tillegg finner du selvfølgelig informasjon om rekrutteringsprosessen, utvalgsmetoder og hvordan man praktisk gjennomfører vellykkede rekrutteringsprosesser. 

Abonner på vår blogg og få de siste artiklene rett i din innboks. 

Abonner på bloggen

Populære artikler