Unngå disse fem feilene ved samarbeid med rekrutterende ledere

Det er ikke alltid lett å samarbeide med rekrutterende ledere. Konsekvensene av manglende samarbeid kan være dårlig kandidatopplevelse, tap av kandidater, eller kostbare feilrekrutteringer. Samarbeid og kommunikasjon er svært viktig for et godt samspill, samtidig er det lett å gjøre feil når man involverer ledere i rekrutteringsprosessen. I denne artikkelen vil vi ta for oss fem typiske feil, og tipse deg om hvordan man kan unngå dem.

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere

Tre tips til et mer inkluderende rekrutteringsarbeid

Kandidatopplevelsen er en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Vi ønsker at alle kandidatene skal være fornøyde med rekrutteringen, selv dem som ikke får jobben. Kandidatopplevelsen påvirkes av mange ting, som for eksempel tilbakemelding og transparens. Det første steget mot et mer inkluderende rekrutteringsarbeid er å sørge for at alle kandidater skal ha de samme mulighetene til å søke på stillingen. Det er ikke nødvendig med store og omfattende rekrutteringsprosesser. Fokuser heller på å samle inn informasjonen som faktisk er nødvendig. Hva kan dere gjøre for å skape en mer inkluderende rekrutteringsprosess? 

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere, Kandidatopplevelse, Fordomsfri rekruttering

Vanskelig å rekruttere? Slik kan lederen bli bedre på å selge inn stillingen

Noen bransjer og roller er det ekstra utfordrende å rekruttere til. De attraktive personene er ofte opptatte og travle, så dersom dere ikke vekker interessen raskt i både stillingsannonsen og i det første intervjuet er det en risiko for at kandidater trekker seg fra rekrutteringsprosessen. For attraktive kandidater som ikke må bytte jobb, kan kjemien med lederen være det som avgjør om rollen ses på som interessant eller ikke. Her får du tips om hvordan du kan hjelpe avdelingslederen med å selge inn stillingen gjennom hele rekrutteringsprosessen. 

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere, Kandidatopplevelse

Hvilken type rekruterende ledere jobber du med?

Vi ville finne ut hva rekrutterende ledere egentlig mener om rekruttering og rekrutteringsprosesser for å få en bedre forståelse av hvordan ledere arbeider og tenker. For å gjøre dette gjennomførte våre svenske kollegaer i ReachMee dybdeintervjuer med 12 ledere fra ulike bransjer og med ulike stillinger. Deretter sendte de et spørreskjema til 170 rekrutterende ledere for å få svar på ulike spørsmål om rekruttering og ledernes relasjon til HR. I dag presenterer vi resultatet fra undersøkelsen.  

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere

Rekrutterende ledere som kun møter kvalifiserte kandidater - er det mulig?

Hvordan ser deres rekrutteringsrutiner ut i dag? Hvor mye er den rekrutterende lederen innblandet? Hos mange virksomheter er det avdelingslederen som styrer alt fra de første intervjuene til å ta en beslutning om ansettelse. Dessverre er det store variasjoner i kompetansen til avdelingsledere om rekruttering. Dersom du ønsker å unngå feilrekrutteringer, skape en rekrutteringsprosess tilpasset avdelingslederens arbeidshverdag, og få flere fornøyde kandidater er det kanskje på tide å tenke annerledes – og kun la den rekrutterende lederen treffe kvalifiserte kandidater.

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere

Forbered deg på rekrutteringsåret 2019

Årsslutt forbindes oftest med ferdigstilling og avrunding av pågående prosjekter. For oss som jobber med rekruttering er nyåret tiden for både onboarding av nye medarbeidere og utlysning av nye stillinger. Samtidig vet vi at januar er tiden da det er flest aktive jobbsøkere, så det er lurt å planlegge litt frem i tid slik at du treffer de relevante personene og skiller deg ut i mengden av stillingsannonser. Er du godt forberedt til rekrutteringsprosessene som begynner i januar 2019?

Les mer

Kategorier: Trender og innsikt, Kommunikasjon med ledere, Kandidatopplevelse, Videointervju, Employer Branding

Å gå fra sentralisert til desentralisert rekruttering

Det kan virke som en omfattende omveltning å gå fra å rekruttere fra sentralt eller regionalt hold, til å overlate rekrutteringsprosessen til butikksjefer. Med gode rammer behøver ikke desentralisert rekruttering å gå på bekostning av kvalitetene på ansettelsene. I dag deler vi våre tips til hva som kan hjelpe dere i gang på en trygg måte. Les også om noen av mulighetene ved desentralisert rekruttering som gjør at kjøpmennene i REMA 1000 opplever store tidsbesparelser og høyere kvalitet på ansettelsene. 

Les mer

Kategorier: Automatisering, Kommunikasjon med ledere, GDPR og rekruttering, Kandidatopplevelse, Fordomsfri rekruttering, Retail

Fem grunner til at ansettelsesintervjuet er risikosport

Har du noen gang ansatt noen uten å gjennomføre et intervju? Det har aldri vi i ReachMee. Dette til tross for at forskning gang på gang viser at ansettelsesintervjuet er lite egnet til å si noe om en persons fremtidige jobbprestasjon. Uansett om man rekrutterer mye eller lite, er det viktig å være klar over noen av de fallgruvene som finnes i jobbintervjuet. I dag gir vi deg fem fallgruver du og dine rekrutterende ledere bør være bevisst på.

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere, Jobbintervju

Hvem gjør hva? Effektivt samarbeid i hele rekrutteringsprosessen

Hvordan er det interne samarbeidet når dere skal rekruttere? Har alle oversikt over sine ansvarsområder, eller blir det mange spørsmål frem og tilbake? Med noen enkle retningslinjer kan det interne samarbeidet bli bedre og mer effektivt.

Les mer

Kategorier: Kommunikasjon med ledere

Å takke nei og avslå kandidater

Avslag på søknaden. Ikke kompetent, ikke godt nok likt, ikke velkommen – tankene som farer gjennom hodet til kandidaten er mange. Det kan være en tøff beskjed å få, og en vanskelig tilbakemelding å gi. Hvem holder det å sende en mail til, og når bør man heller ta en telefon?  Her gir vi noen tips og råd om å takke nei og avslå kandidater.

Les mer

Kategorier: Rekruttering, Kommunikasjon med ledere

ReachMees blogg

På ReachMees blogg finner du alt du trenger å vite om rekruttering. Fordyp deg i emner som karrieresider, å tiltrekke seg kandidater, arbeid med employer branding og hvordan skrive gode stillingsannonser. I tillegg finner du selvfølgelig informasjon om rekrutteringsprosessen, utvalgsmetoder og hvordan man praktisk gjennomfører vellykkede rekrutteringsprosesser. 

Abonner på vår blogg og få de siste artiklene rett i din innboks. 

Abonner på bloggen

Populære artikler