Videointervju som erstatning for CV

I en godt utformet rekrutteringsprosess har hvert steg en funksjon for å filtrere kandidater til bare den beste søkeren står igjen. Med støtte fra kravprofilen har CV lenge blitt brukt som det optimale verktøyet for å undersøke hvem som passer til en stilling. Men det er faktisk mulig å rekruttere uten å benytte CV. Hva med å prøve ut alternative seleksjonsmetoder i rekruttering, som for eksempel videointervjuer?

Les mer

Kategorier: Kandidatopplevelse, Videointervju, recright