Velg rett verktøy for deres rekrutteringsbehov

Når du skal sammenligne rekrutteringssystemer er det lett å se seg blind på pris og pakkeløsninger. Ettersom virksomheter har helt ulike krav og forutsetninger er det viktig å vurdere rekrutteringssystemer basert på de funksjonene som dere trenger. En startup har for eksempel andre rekrutteringsbehov en et stort konsern. Hvilket system passer best til deres behov og rekrutteringsroller? Last også ned en guide der vi tar deg stegvis gjennom en typisk kjøpsprosess. 

Velg rett verktøy for deres rekrutteringsbehov

Rekrutteringsbehov og rekrutteringsroller

Virksomheter ulike behov avhengig av bransje, sektor og på hvilket stadie bedriften finner seg. Vi tar en nærmere titt på tre typer rekrutterere og hvilke funksjoner de bør se etter i et rekrutteringssystem:

 1. Volumrekruttereren
 2. Rekruttereren for en startup
 3. Den tradisjonelle rekruttererrollen

Tips! Vi hjelper deg i gang med kjøpeprosessen for rekrutteringssystem med syv steg samlet i en guide. Klikk her for å laste den ned.

1. Volumrekruttereren

Hvem: De som rekrutterer til bransjer med høy personalomsetning eller sesongbasert arbeid. Eksempelvis roller innen:

 • Retail, detaljhandel, butikkarbeid
 • Restaurant og servering
 • Hotell og turisme
 • Underholdning

Rekrutteringsutfordring: Det er vanlig at stillinger tilsettes raskt, enten fordi personalet ikke blir værende lenge i rollen eller fordi at stillingen er sesongbasert. Ofte kreves det ikke lang erfaring for disse stillingene, så det blir høyt trykk og mange innsendte søknader. Store søkevolumer kan også være utfordrende når du skal rekruttere mange stillinger i løpet av kort tid.

Prioriterte funksjoner: Her gjelder det å identifisere funksjoner som kan hjelpe til med å sortere, prioritere eller strukturere innkommende kandidater når det er mange søkere til samme stilling. Mulighet til å automatisere sparer deg for mye manuelt arbeid og kan være en hjelp for å filtrere bort ukvalifiserte kandidater og i stedet legge tid på toppkandidatene.

 • Avslå kandidater basert på deres svar fra utvalgsspørsmål og skallkrav
 • Integrasjoner med tester der kandidatene rangeres etter sine svar og matches mot en profil
 • Automatisk bekreftelse på mottatt søknad
 • Maler for stillingsannonser, avslagsmail og intervjuguider

2. Rekruttere for en startup

Hvem: Rekrutterere på en virksomhet med rask tilvekst har ofte et stort behov for å ansette mange spesialiserte roller raskt. Det er ikke uvanlig at CEO eller en annen person uten HR-erfaring sitter med rekrutteringsansvaret. Også de som rekrutterer til spesialiserte og ettertraktede roller, for eksempel programmerere, kan regnes i denne kategorien rekrutterere.

Rekrutteringsutfordring: Kjennskapen til virksomheten er lav og det er en utfordring å få inn nok kvalifiserte kandidater, eksempelvis fordi erfarne kandidater vender seg til mer etablerte virksomheter. Det er derfor ekstra viktig å få tak i talentene tidlig i karrieren, eller å tiltrekke seg kandidatene med arbeidsplassens employer brand. Høy konkurranse om kandidatene.

Prioriterte funksjoner: Se etter funksjoner som hjelper til å bygge deres merkevare som en attraktiv arbeidsgiver ved å ha en verdiskapende karriereside og et enkelt søknadsskjema. Se til at dere skaper en god kandidatopplevelse for alle søkerne – rykter sprer seg raskt, spesielt ved en dårlig rekrutteringsopplevelse. Utover gode employer branding-funksjoner er det også lurt å se på funksjoner for effektiv sourcing.

 • Brygge og plugins for publisering av stillingsannonser med stor spredning
 • Lett for kandidater å dele stillingsannonsene
 • Enkelt søknadsskjema uten innlogging eller mye utfylling
 • Karriereside som kan hjelpe med å vise frem deres medarbeidere, avdelinger og dere som arbeidsplass

3. Den tradisjonelle rekruttereren

Hvem: Her finnes det mange utfordringer og behov, men i realiteten vil flertallet av rekrutterere havne i denne kategorien.

Rekrutteringsbehov: For den tradisjonelle rekrutteringsrollen er det viktig med fleksibilitet. Det kan oppstå perioder der mange roller skal tilsettes samtidig etterfulgt av roligere perioder med få rekrutteringer. Hvilken stilling som skal fylles og hvilken kompetanse og erfaring man ser etter varierer også.

Prioriterte funksjoner: Det er viktig å ha funksjonalitet som dekker det mest grunnleggende, samtidig som HR-teamet kan jobbe videre med å forbedre deres employer brand, kandidatopplevelsen, rekrutteringsprosessen og alt i mellom. Noen konkrete eksempler, basert på virksomhetens behov og utfordringer, kan være:

 • Støtte for å publisere rett fra rekrutteringssystemet til relevante publiseringsplattformer
 • Karriereside eller støtte for RSS eller iFrame for å vise stillinger på egen nettside
 • Mulighet for support og videreutvikling av systemet
 • Maler og mulighet til å automatisere deler av prosessen (eksempelvis sortere eller rangere kandidater basert på testresultat og utvalgsspørsmål).

Neste steg for et vellykket valg

I prosessen for å velge rett rekrutteringssystem er det viktig å tenke på hvilke funksjoner du og dine kollegaer trenger. For ytterligere tips og aspekter som det er lurt å tenke gjennom og hele reisen fra å identifisere behovet for et verktøy kan du laste ned vår guide som tar deg stegvis gjennom en kjøpsprosess. 

Last ned  Syv steg for å velge rett rekrutteringsverktøy

Med syv steg oppsummerer vi hvordan du bør gå frem for å vurdere og sammenligne rekrutteringssystemer for å velge det rette for dere. 

Les også: 

- Husk kravspesifikasjonen når du ser på rekrutteringssystem
- Last ned en oversikt over ReachMees ulike rekrutteringsløsninger og funksjoner 
- Håndbok: GDPR og rekruttering 
- Sjekkliste for god kommunikasjon mellom HR og avdelingsledere 

Publisert 13.04.2018

Kategorier: Rekrutteringssystem

ReachMees blogg

På ReachMees blogg finner du alt du trenger å vite om rekruttering. Fordyp deg i emner som karrieresider, å tiltrekke seg kandidater, arbeid med employer branding og hvordan skrive gode stillingsannonser. I tillegg finner du selvfølgelig informasjon om rekrutteringsprosessen, utvalgsmetoder og hvordan man praktisk gjennomfører vellykkede rekrutteringsprosesser. 

Abonner på vår blogg og få de siste artiklene rett i din innboks. 

Abonner på bloggen

Populære artikler