Videointervju som erstatning for CV

I en godt utformet rekrutteringsprosess har hvert steg en funksjon for å filtrere kandidater til bare den beste søkeren står igjen. Med støtte fra kravprofilen har CV lenge blitt brukt som det optimale verktøyet for å undersøke hvem som passer til en stilling. Men det er faktisk mulig å rekruttere uten å benytte CV. Hva med å prøve ut alternative seleksjonsmetoder i rekruttering, som for eksempel videointervjuer?

Videointervju som erstatning for CV

Hva er CV-løs rekruttering? 

Hensikten med å be om en CV er for å forsikre seg om at kandidaten har den erfaringen som trengs for å fylle en stilling. Siden krav og ønskede kvalifikasjoner er allerede definert før rekrutteringsprosessen begynner, er CV-lesing ofte det første steget for å sortere ut ukvalifiserte søkere.

Å lese gjennom CV-er for å forsøke å avgjøre hvem som er kvalifisert til å komme til et intervju er tidkrevende, og ikke særlig treffsikkert. Kandidater skriver først og fremst søknaden, men også CV-en på forskjellige måter, og noen ganger viser ikke stillingsannonse hvilke krav som kreves for å fylle stillingen. Dette gjør at kandidater ikke viser til alle relevante kvalifikasjoner som de faktisk har, og vi risikerer å feilvurdere kandidatene.

CV-løs rekruttering handler om å finne andre metoder for å identifisere elementer vi ellers ville lett etter i en CV eller en søknad.

Kompetansebasert rekruttering går hånd i hånd med CV-løs rekruttering

En rekrutteringsprosess bør være oppbygd på en god og effektiv måte. Alle stegene i prosessen skal fylle en funksjon der det på forhånd er definert et tydelig mål for sortering og utvelgelse.

For eksempel: I en rekrutteringsprosess skal tradisjonell sortering ved bruk av CV gi oss svar på hvem som er kvalifisert eller ikke. Telefonintervjuer brukes for å hjelpe oss med første screening eller til å ta en beslutning, og et personlig jobbintervju lar oss undersøke grundigere hvorvidt kandidaten kan fylle stillingen og utføre en god jobb.

Kompetanse skal alltid vurderes ut ifra kravprofilen, og det er viktig å vite at en kandidats kompetanse kan undersøkes på andre måter enn å lese på CV-er. Dette kan for eksempel gjøres med arbeidspsykologiske tester, gjennomføre strukturerte intervjuer, eller ved å gjennomføre videointervjuer.

Kompetansebasert intervju via video

Hvordan kan videointervju brukes i en rekrutteringsprosess? Utenom å være et alternativ til CV-lesing kan rekrutteringsprosesser med mange søkere bruke videointervju i stedet for telefonintervju eller førstegangsintervju.

Videointervju fungerer utmerket for å stille strukturerte og kompetansebaserte spørsmål. Det gjelder å ha en klar ide om hvordan svarene skal tolkes på forhånd, altså hva kandidaten bør vise av egenskaper eller kompetanse, for å kunne være med videre i prosessen.

Et eksempel på et kompetansebasert spørsmål kan være: «Kan du beskrive en situasjon der du ga en kunde ekstra service utover det som er forventet?» Ved bruk av videointervju vil kandidaten få mulighet til å utbrodere muntlig, i stedet for å skrive svaret sitt. 

Videointervju er verdsatt av kandidater

Videointervjuer er en strukturert måte for den rekrutteringsansvarlige å sende ut et bestemt antall spørsmål, og enkelt samle inn svar fra kandidatene som man har invitert til å delta i videointervjuene.

Utfordringer med å bruke videointervjuer er at det er en risiko for at man er fordomsfull. De samme utfordringene finnes imidlertid ved bruk av CV og søknad, da man danner seg et bilde av hvordan kandidatene er basert på det de selv har skrevet.

Fordeler ved å bruke videointervjuer:

  • Flere har muligheten til delta på et videointervju enn det som er mulig med en vanlig intervjurunde.

  • Videointervju kan bidra til å skape en positiv kandidatopplevelse – spesielt i yrker hvor evnen til å uttrykke seg skriftlig ikke spiller så stor rolle.

  • Kandidater opplever rekrutteringen som fleksibel, enkel og effektiv.  

  • Minimerer risikoen for å la magefølelsen avgjøre: se over egen rekrutteringsprosess, tenk grundig gjennom struktur og hensikt og la kravprofilen være en rød tråd gjennom hele rekrutteringen. 

  • Kandidaten får følelsen av å få vise seg fram, og gi et bedre og mer utbrodert svar til spørsmålene.

ReachMee-kunde? Bli med på vår kundedag 30. oktober 2018 og hør om videorekruttering fra vår partner RecRight.

Les også:

- Tre måter å bruke videointervjuer i rekruttering
- Videointervju som utvalgsmetode  

Vil du vite mer om videointervjuer i rekruttering? 

Kontakt oss 

Publisert 08.10.2018

Kategorier: Kandidatopplevelse, Videointervju, recright