<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ökad tillgänglighet på karriärsidan är en konkurrensfördel

Hur tillgänglig är er karriärsida? Kan alla arbetssökande enkelt navigera in på jobbportalen, hitta jobbannonser och få iväg en ansökan? Att ha en karriärsida och ett ansökningsförfarande som inte tar hänsyn till eventuella funktionsnedsättningar är ett säkert sätt att gå miste om talang; men det är något WCAG ämnar ändra på.

Ökad tillgänglighet på karriärsidor är en konkurrensfördel. Läs mer om WCAG och vad det innebär för offentlig verksamhet och vad privat sektor kan vinna på att tillgänlighetsanpassa sina ansökningsformulär

Vad är WCAG?

1 av 5 besökare på en webbplats har någon form av funktionsnedsättning. Det gör att de kan ha svårt att navigera på webbsidan och ta del av innehållet på lika villkor som andra sidbesökare.

Det är här WCAG kommer in i bilden. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är kort sagt en uppsättning riktlinjer för att skapa tillgänglighet på webben. Riktlinjerna är utformade för att så många som möjligt ska kunna surfa runt på webbplatser utan några hinder.

Vem måste följa WCAG?

Offentliga aktörer såsom myndighet, landsting och kommuner kommer att behöva följa riktlinjerna. Även organisationer inom privat sektor som utför tjänster med offentlig finansiering ska uppfylla kraven. Som vi kommer in på lite senare finns det dock god anledning även för andra företag och organisationer att tänka tillgänglighetsramverket för sina rekryteringar.  

Det finns två viktiga datum att ha i åtanke:

 1. 23 september 2019 – nya webbplatser som publiceras efter detta datum måste följa webbdirektivet
 2. 23 september 2020 – hemsidor som publicerats innan lagen börjar gälla måste vid detta datum ha omstrukturerats så att de följer WCAG

Tänk på! Står du inför en upphandling av rekryteringssystem? Se till att ta WCAG i beaktning när du kollar på den del av systemet som kandidater möter när de söker jobb. Tips! Välj rätt system och verktyg i tio steg – från kravställan till att prata med leverantörer >>

Vilka krav ställer WCAG på hemsidor?

För den som själv inte har en funktionsnedsättning kan det vara svårt att förstå just vad ”tillgänglighet” innebär rent konkret. Kort sammanfattat rör det sig om att skapa en webbmiljö som är logiskt uppbyggd och lättnavigerad. Det betyder tydlig design för länkar och menyer, kontrast mellan text och bakgrund för ökad läsbarhet och att hjälpa sidbesökare interagera med formulär och att undvika misstag. Helt enkelt en välplanerad och genomtänkt webbplats.

Ett par exempel på vad tillgängligt utformat innehåll är:

 • Att kunna förstora text upp till 200% för bättre läsbarhet
 • Tänka på kontrast mellan text och bakgrund samt färgval på sidan
 • Bygga upp sidstrukturen så att en skärmläsare kan läsa upp innehållet
 • Tydligt strukturerad information som gör det lätt att hitta rätt
 • Göra klickbara ytor tillräckligt stora
 • Att formulär är utformade så att de går att interagera med för personer som inte kan se det visuellt

På hemsidan Webbriktlinjer under avsnittet Webb för alla – möt användarna kan du läsa sammanfattningar av tillgänglighetslösningar som ska finnas på en hemsida för att möta olika typer av funktionsnedsättningar.

Myndigheten Post- och telestyrelsen har i samarbete med E-delegationen tagit fram en 2-minutersvido där tre personer själva beskriver några av de problem de har när de besöker en webbplats. Ett par bra exempel på varför det är så viktigt att tänka på personer i denna målgrupp.

Vad för betydelse har WCAG för rekrytering?

WCAG sätter press på att varje person som vill skicka in en jobbansökan får rätt förutsättningar för att kunna göra det smidigt och enkelt. 

Eftersom karriärsidan ofta är det första stoppet en kandidat gör i sitt jobbletande bör själva webbplatsen vara lättnavigerad, gå att använda för en bred grupp människor och ha en design och layout som lirar bra med användare utan ytterligare krav på externa hjälpmedel. Det ska också vara lätt att läsa och navigera en jobblista och ta sig till jobbannonsen.

Den stora utmaningen blir därefter att se till att kandidater kan fylla i och få iväg sin ansökan. För ett ansökningsformulär kan lösningar för ökad tillgänglighet innebära:

 • Tydliga felmeddelanden
 • Tekniskt stöd för att kunna använda skärmläsare
 • Möjlighet att navigera, läsa av och fylla i fält utan datormus
 • Visuell layout för ett formulär med tydlig färgkontrast, beskrivningar och anpassningsbarhet till olika typer av skärmar

Alla organisationer vinner på att utforma sina ansökningar med tillgänglighet i åtanke

Offentlig sektor har ett juridiskt krav på att uppfylla direktivet, men det finns gott om andra anledningar till varför det är värt att lägga ner tanke och tid på att göra en jobbsida tillgänglig för en bredare målgrupp:

 • Konkurrensfördel – i och med att alla kan söka jobb breddas kandidatpoolen
 • Bättre rykte och mer nöjda arbetssökande bland personer med behov av tillgänglighet
 • Minskad ärendehantering för kandidater som kontaktar HR eftersom de inte kan få iväg sin ansökan
 • Skapa en tydligare och bättre upplevelse för alla besökare till sidan

WCAG, rekryteringslösning och kandidater

Till stor del ligger utformningen av webblösningar med god tillgänglighet i händerna på webbutvecklare. Från ett rekryteringsperspektiv är det dock en stor fördel om ens leverantör av rekryteringssystem kan hjälpa till en bit på vägen.

Eftersom rekryteringssystem redan idag finns till för att stödja och ta bort mycket manuell hantering är det självklart att de även säkrar att de element som kandidater interagerar med är tillgänglighetsanpassade. Härtill hör layout, länkning och navigation av automatiskt genererade jobblistor, hur besökare hittar till jobbannonser, kandidaters användarsidor samt hur arbetssökande kan interagera med sökformuläret. 

Är du intresserad av att veta mer om WCAG och rekryteringssystemet ReachMee? Boka en demo av ReachMee rekryteringssystem eller kontakta oss så berättar vi mer.

Jag vill veta mer om WCAG och ReachMee

Publicerat 2018-04-10

Ämnen: HR, karriärsida

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla