<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

People Analytics, kandidattester och volymrekrytering

I rekrytering strävar vi alltid efter att kunna förutsäga kandidatens framtida prestation i så hög grad som möjligt. För företag som rekryterar mycket och får många ansökningar är det ofta en utmaning att hinna med och samtidigt hitta rätt person till rätt plats. Att använda kandidattester i kombination med analyser för att komma fram till vilken kandidatprofil som är bäst lämpad för rollen blir en lösning som allt fler företag som volymrekryterar får upp ögonen för. För att spara tid och administrativt arbete kan också delar av rekryteringsprocessen automatiseras. Läs mer om kandidattester, People Analytics och volymrekrytering.

People analytics och kandidattester vid volymrekrytering

 

Kandidattester för att utvärdera kandidater

Som del i en rekryteringsprocess kan kandidattest användas för att utvärdera kandidater. Huvudsakligen används två typer av tester:

  1. Test av egenskaper – Kandidaten ombeds ta ställning till hur väl ett påstående stämmer in. Här testar man personliga egenskaper så som värderingat och attityder, beteenden i situationer någon kan stöta på i sin arbetsroll eller kommunikationsförmåga.
  2. Färdighetstest – Specifika färdigheter så som svenskkunskaper, logik, kreativitetstest, snabbhets- och koncentrationstest eller minnestest.

Färdighetstester och test av egenskaper används ofta i kompetensbaserade rekryteringar. De används i anknytning till kravprofilen och som stöd för att avgöra om kandidater passar för en viss arbetsroll, överensstämmer med företagets värderingar och för att gallra bland lämpliga kandidater.

Kandidattest, People Analytics och Big Data

Tester kan också ge stora mängder data och statistik som ger kunskap inför framtida rekryteringar. Det gör att man kan kombinera tidigare svarsstatistik från kandidater som blivit medarbetare med information kring deras anställning. Exempelvis hur länge de är kvar på arbetsplatsen eller deras arbetsprestation. Denna data kan användas för att dra slutsatser kring vad som ska efterfrågas i kommande rekryteringsprocesser och vilka kandidatprofiler som passar för rollen.

Att arbeta med People Analytics innebär alltså att undersöka:

  • Vilka egenskaper karaktäriserar de mest framgångsrika medarbetarna?
  • Kandidatprofiler att leta efter vid framtida rekryteringar
  • Att analysera anledningar till personalomsättning
  • Få en bild av orsaker till hög (sjuk)frånvaro
  • Hur tester används för att rekrytera kandidater på potential

Automatisera delar av rekryteringsprocessen

Genom att automatisera rekryteringsprocessen är det möjligt att hantera större volymer av kandidater utan att försämra kandidatupplevelsen. Det låter HR fokusera mer på kandidaterna och mindre på administrativt arbete. Det innebär också att återkoppling till kandidaterna säkerställs, tester kan skickas automatiskt och kandidater automatiskt kan få en motiverad återkoppling beroende på svar på skallkravsfrågor.

Ladda ner guide för tester i rekryteringsprocessen

 

Publicerat 2017-04-26

Ämnen: HR, Automatisering

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla