<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reflektioner från event om intervjuteknik

I förra veckan bjöd Cut-e (an Aon Company) in till frukostseminarium där Gunilla Andersson och Nils Hallén pratade om intervjuteknik. Under presentationen pratade de mycket om konsten att bedöma kandidaters intervjusvar, intervjuns roll som informationsmöte samt sätt att höja kvaliteten på intervjuer genom att förbereda kandidater.

En bild av talarna Nils Hallén och Gunilla Andersson.
Talaren till vänster är Nils Hallén, och vid hans högra sida står Gunilla Andersson

Informera eller bedöma?

Intervjun har ofta två funktioner. Framförallt är det ett möte där rekryteraren samlar in underlag för bedömning om kandidaten. Men också ett tillfälle att informera om tjänsten.

Kandidaterna vill och behöver veta mer om företaget och rollen innan de skriver på ett jobbavtal, men ofta är det svårt att hinna täcka all information i ett möte.

Gunilla och Nils poängterade att svårigheten ofta är att man behöver dela upp mötet mellan information och bedömning. Det blir lättare med en tydlig struktur, men helst skulle man vilja hålla det helt separat. Några förslag på hur

  • Se till att ha information på karriärsida och företagets webbplats.
  • I samband med att kandidaten kallas till mötet – maila även ut längre beskrivningar av tjänsten och länkar till fler informationskällor om företag.
  • Bjud in till ett separat informationsmöte per telefon, på kontoret eller via video där ni kan gå in på detaljer om tjänsten.

Förbereda kandidater inför mötet

Några förslag som Gunilla och Nils kom med för att genomföra bättre intervjuer är att grundligt förbereda kandidaterna. Informerar du kandidaterna i förväg om vilka typer av frågor som kommer att ställas kommer du att få bättre svar.

Framförallt för att de då i förväg är mindre nervösa då de inte måste oroa sig över upplägget och att de känner att det är en transparent process med tydligt urval. En stor vinst är också att kandidater kan ha svårt att ge rätt information i sina svar när de är osäkra på vad du är ute efter att höra – genom att förbereda dem vet de hur de ska formulera sig för att du får rätt underlag att bedöma.

Några tips på sätt att förbereda kandidaterna är att:

  • Skicka en kort video av den person kandidaten kommer att träffa på intervjun som förklarar vad som ska ske under träffen och vilka typer av frågor som förekommer.
  • Ha information på webben om hur rekryteringsprocessen går till.
  • Skicka över en lista på de frågorna som kommer att tas upp under intervjun så att kandidaten kan fundera igenom dem innan träffen.

Behövs intervjun verkligen alltid?

Ett område som är problematiskt är unga arbetssökande utan tidigare arbetslivserfarenhet. Något som diskuterades ivrigt var hur man ska bedöma en sökande som inte har ett CV med mångårig erfarenhet och som på intervjun kan ha mycket svårt att besvara frågor som handlar just om hur de agerat tidigare i arbetet.

När det kommer till att rekrytera till instegstjänster kan det därför vara aktuellt att snegla på alternativa urvalsmetoder för att avgöra om kandidater passar för jobbet eller inte. Några förslag var:

Avslutande ord

Med allt det här i åtanke är det verkligen väl värt att noggrant se över sina rekryteringsprocesser och se över hur intervjun passar in som urvalsmetod. Att man sett över intervjufrågor och deras koppling till kravprofilen, att kandidater hålls informerade och förbereds samt att processen som stort är genomtänkt och har lämpliga urvalsmetoder.


Jasmine Öjbro ReachMeeJasmine Öjbro är Digital Marketer på ReachMee och skriver innehåll om rekrytering till bloggen. Du når henne på jasmine.ojbro@reachmee.com

Publicerat 2018-06-19

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla