<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekryteringsenkäten 2016 – Svenskt Näringslivs kartläggning av företags rekryteringsutmaningar

Rekryteringsenkäten 2016 – Svenskt Näringslivs kartläggning av företags rekryteringsutmaningar

Vartannat år undersöker Svenskt Näringsliv de utmaningar som svenska företag ställs inför när det kommer till kompetensförsörjning och förändringar på arbetsmarknaden – en intressant läsning för alla inom HR! För dig som vill spara lite tid har vi i den här artikeln sammanfattat några av de viktigaste och intressantaste resultaten.

Årets undersökning visar på nya, men förutsedda, utmaningar som kommer med digitalisering och teknisk utveckling. Utbildning och det traditionella CV:t tappar i kraft - vilket i samband med nya kompetenskrav gör att många företag upplever svårigheter med att rekrytera.

Företagen letar framförallt efter yrkeserfarenhet och egenskaper som pålitlighet och ansvarstagande när de söker efter nya talanger.

Digitalisering och förändrade kompetenskrav

8 av 10 svenska företag uppger att kompetenskraven har förändrats under de senaste fem åren och 4 av 10 känner att de inte hunnit anpassa den samlade kompetensen för att klara de nya behoven.

Anställda i Sverige är bland dem som genomgår mest arbetsrelaterade utbildningar inom OECD-länderna och det har haft en tydligt dämpande effekt på de förändrade kompetenskraven. De omfattande vidareutbildningarna har lett till dämpat behov av nyrekryteringar och de svenska bolagen sitter relativt tryggt i båten tack vare sin framsynthet och proaktiva arbete med att utbilda personal.

Utbildning är inte allt

Digitaliseringen gör att gamla föreställningar och beteendemönster inte längre kan tas för givet. Konsumenter och kunder utmanar befintliga affärsmodeller och kraven på företagen är tydliga: "adapt or die". Traditionella tankegångar har ofta varit att högre utbildning är likställt med högre kompetens men i den digitala eran så kan en högt utbildad person i hög grad sakna efterfrågade och nödvändiga kompetenser.

Resultaten visar också att platsannonser alltmer sällan efterfrågar en särskild utbildning. Den typiska platsannonsen 2016 efterfrågar istället särskilda egenskaper, exempelvis ansvarstagande och pålitlighet, snarare än yrkesspecifika kunskaper. Utbildning fortsätter dock att vara viktigt inom IT & Telekom och för de som arbetar inom vård och omsorg.

Sveriges företag får allt svårare att rekrytera

6 av 10 svenska företag uppgav att det var ganska, eller mycket, svårt att rekrytera medarbetare under 2015. Framför allt gäller detta för företag med högre kompetenskrav och för industriarbetsgivare, exempelvis bygg- och transportsektorn.

Svårigheterna går att relatera till digitaliseringen och förändrade kompetenskrav, 7 av 10 företag upplever en brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Resultaten av rekryteringssvårigheterna innebär att befintlig personal och/eller ledningsgruppen får arbeta mer.

Hur ser de globala rekryteringstrenderna ut för 2016? Läs mer i vår sammanfattning av LinkedIns stora trendspaning här!

Här hittar du hela rapporten från Svenskt Näringsliv.

Publicerat 2016-08-08

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla