<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så hanterar du många rekryteringsprocesser samtidigt

Det kan vara en utmaning att hantera många olika rekryteringsprocesser parallellt. Kanske håller du i allt själv, eller så samarbetar du och flera chefer internt och har tjänster ute som kräver olika typer av stöttning av dig. Oavsett är det inte ovanligt att man glömmer att avslå icke aktuella kandidater eller att processer drar ut på tiden. Därför ger vi dig här fyra tips som gör det enklare att hantera många rekryteringsprocesser parallellt. 

Så hanterar du många rekryteringsprocesser samtidigt

1. Använd urvalsfrågor

En bra metod för att göra en första gallring är att tidigt i processen använda urvalsfrågor. Basera urvalsfrågorna på kravprofilen så att du kan filtrera kandidaterna på skallkrav. Urvalsfrågorna kan användas för att ge svar på om kandidaten uppfyller viktiga krav på tjänsten, om man har en viss typ av utbildning, eller till mjukare frågor som värderingar eller prioriteringar i en realistisk arbetssituation

Urvalsfrågor kan knytas till ansökan via en jobbannons, via olika jobbsökarportaler eller med ett rekryteringsystem. 

Exempel på urvalsfrågor: 

  • Har du B-körkort?
  • Jobbar du idag eller har du tidigare jobbat hos oss?
  • Kan du jobba skift med dag-, kvälls- och helgvakt?
  • Har du erfarenhet av kundservice? 
  • Du har kunder i butiken och telefonen ringer. Vad är dina prioriteringar? 

Läs också: Så använder du urvalsfrågor i rekryteringar

2. Bekräfta mottagen ansökan

Ett mail som bekräftar att kandidatens ansökan är mottagen är bra, men passa gärna på att ge kandidaten mer info. Exempelvis om hur nästa steg går till och när kandidaten kan förvänta sig återkoppling. Det sätter rätt förväntan hos kandidaten men sparar även dig tid genom att du behöver lägga mindre tid att besvara frågor kring rekryteringsprocessen. God kommunikation till kandidaten bidrar till att skapa en positiv kandidatupplevelse. 

I bekräftelsemailet kan du:

  • Tacka för ansökan
  • Informera om hur rekryteringsprocessen kommer att gå till. Till exempel om ni kommer att göra tester, hur många intervjuer eller arbetsprov.
  • Informera om tidshorisont. När kan de förväntas höra ifrån er?
  • Rekommendera kandidaten att följa er på sociala medier. 

Tips: E-postmall för rekrytering - tack för din ansökan!

3. Skicka automatiskt avslag

Om ni använder ett rekryteringssystem kan det, beroende på system, vara möjligt att skicka ett automatiskt avslag baserat på olika screening- eller urvalsmetoder. På det här sättet säkerställer du återkoppling till kandidater, du spar tid och kan fokusera på de aktuella kandidaterna. Om en kandidat i en urvalsfråga svarar att de inte har fyllt 16 år, och detta är ett krav, kan ni skicka ett automatiskt avslag med motivering till varför personen inte är kvalificerat för anställningen. Det samma gäller också om ni använder screeningtester och har satt en viss poäng som lägsta krav. 

4. Kommunikation och ansvarsfördelning

Vissa chefer har mycket erfarenhet av rekrytering medan andra har mindre. Är det tydligt vad som är den rekryterande chefens roll och ansvar i rekryteringsprocessen? Om du har många rekryteringar på gång samtidigt är det bra att ha en gemensam mall och struktur för rekrytering inom er organisation. Oavsett chefens erfarenhet så är kommunikationen och samspelet mellan er avgörande för att det ska bli en lyckad process, anställning och kandidatupplevelse. Om ni på förhand bestämmer vem som till exempel skriver jobbannonsen, vem som kallar in kandidater till intervju och när ni ska ha gemensamma möten för att värdera kandidater, kommer ni att effektivisera processen ytterligare. 

Läs också:

- Checklista för god kommunikation i rekryteringsprocessen
- E-postmall - tack för din ansökan
Så använder du urvalsfrågor i din rekrytering

Publicerat 2018-08-31

Ämnen: Automatisering

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla