<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så hittar du rätt medarbetare – och undviker felrekryteringar

Att hitta rätt medarbetare handlar inte bara om att synas på rätt plats, ha ett starkt employer brand och att attrahera rätt person. Det handlar också om att kunna göra ett korrekt urval. En felrekrytering blir som bekant både dyrt och tidskrävande. Rätt medarbetare är en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa men det är inte alltid så lätt. I det här inlägget går vi igenom några smarta sätt för att du ska öka dina chanser att hitta rätt. Och nej! Rekrytering baserat på magkänsla hör inte dit.

Så hittar du rätt medarbetare och undviker felrekryteringar med ReachMee rekryteringsverktyg

Testa dig fram

Att använda tester vid rekrytering är ett bra sätt för att under en kort tid hinna ställa flertalet frågor, samtidigt som du får en objektiv sammanställning att utgå ifrån. Vilket test som ska användas beror självklart på vilken typ av rekrytering som ska göras. Ett test ska aldrig vara helt avgörande för att hitta rätt medarbetare utan ska ses som en av flera bedömningsmetoder. Genom att kombinera flera bedömningsmetoder får du bäst validitet när du försöker förutspå framtida prestation på arbetsplatsen.

Några av de tester du kan använda dig av: 

 • Screeningtest är ett samlingsnamn för tester som används tidigt i rekryteringsprocessen. Vid rekryteringar med ett stort antal sökande kan då ett test skickas ut direkt för att göra ett första urval. Utöver att dessa tester kan leda till mer nöjda kandidater, de får konkret feedback snabbt, så hjälper de dig också att rekrytera fördomsfritt. Det första urvalet görs inte baserat på kön, ålder eller utbildning utan baserat på personens lämplighet och kompetens.

 • Arbetsprov ger möjlighet att konkret bedöma kandidatens kunskap inom det som efterfrågas. Det kan användas inom en rad olika roller och går enkelt att anpassa efter de förväntade arbetsuppgifterna.

 • Färdighetstest mäter kandidatens förmågor och färdigheter – det kan exempelvis vara test som mäter den logiska slutledningsförmågan. Det finns en rad olika färdighetstester så kontrollera att testet du väljer är certifierat. Rekryterar du utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmodell bör du dessutom se till att testverktyget du väljer är vetenskapligt baserat.

 • Personlighetstest, eller personlighetsformulär som de också kallas, hjälper dig att se om kandidaten har de kompetenser som du efterfrågar. Med personlighetstester kan du få en indikation på hur kandidaten kan komplettera de övriga i ett team och hur de kan komma att handla i olika situationer. De används ofta som underlag till diskussion där rekryteraren får ett hjälpmedel att lära känna kandidaten djupare.  

Ärlighet varar längst 

Precis som i en kontaktannons kan det vara lockande att framställa en något förskönad bild i hopp om att hitta rätt. Men chansen att kandidaten genomskådar bluffen är stor och risken att attrahera fel person om möjligt ännu större. Genom att vara ärliga i kommunikationen av er kultur ökar du också chansen att hitta rätt medarbetare. Var också tydlig med vilka förväntningar som finns på kandidaten och vilka möjligheter som kan erbjudas. Lova inte något som sedan inte kan hållas.

Tänk på:

 • Var ärlig och transparant. En sann företagskultur byggs inifrån-och-ut, kommuniceras den också på ett ärligt sätt är chansen betydligt större att hitta en medarbetare som efterfrågar just det ni har att erbjuda.

 • Uppmuntra medarbetare att hjälpa till att kommunicera en ärlig bild.

 • Lova inget du inte kan hålla eller företaget inte kan leva upp till.

Lita inte på magkänslan 

”Min magkänsla har aldrig haft fel”, är inte allt för ovanligt att höra. Speciellt från personer som saknar relevant utbildning kopplat till rekrytering. I ärlighetens namn är det hög tid att slå håll på myten om att det går att rekrytera baserat på just magkänsla. I bästa fall resulterar en sådan rekrytering i att personen som anställs är en kopia av den som rekryterat, vilket även det kan bli helt fel. I värsta fall anställs en person som inte alls passar för rollen. Personer med rätt kompetens kan missas helt och anställning sker på grunder som saknar förankring i behovsanalys och kravspecifikation.

Ge rekryterande chefer de verktyg och kunskap de behöver för att rekrytera baserat på kompetens. Genom till exempel mallar för kompetensbaserad rekrytering direkt i rekryteringssystemet och rätt utbildningar ger du både dem och ditt företag de bästa förutsättningarna för att rekrytera fördomsfritt och undvika felrekryteringar.

Istället för att rekrytera baserat på magkänsla:

 • Gör en behovsanalys och kravspecifikation och se till att hela tiden stämma av dina beslut mot den. Väljer jag bort kandidaten för att den inte uppfyller de krav och önskemål som finns eller väljer jag bort den för att vi inte har så många gemensamma nämnare? Du kan såklart också vända på det. Har jag hittat rätt medarbetare eller anställer jag personen för att vi hade så trevligt?

 • Använd dig av tester och arbetsprov.

 • Automatisera tidigt i processen, genom exempelvis screeningtester, för att minska risk för diskriminering och personliga åsikter i ett första urval.

 • Rekrytera utifrån en kompetensbaserad modell.

 • Utgå ifrån en intervjuguide/strukturerade intervjuer.

Effektivare kommunikation med rekryterande chefer

En gemensam målbild och struktur för att nå dit är a och o när det kommer till att hitta rätt medarbetare och undvika felrekryteringar. Läs mer om hur du kan optimera kommunikationen med rekryterande chefer i den här artikeln eller ladda ner vår checklista för effektivare kommunikation mellan rekryterare och rekryerande chefer.

Publicerat 2017-02-28

Ämnen: Rekryteringslösning, HR, effektivisering

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla