<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så tycker svenska företag om bakgrundskontroller

Med jämna mellanrum tar Stockholms Handelskammare pulsen på hur rekryteringar ser ut på olika företag runt om i Sverige. Deras senaste rapport djupdyker i ämnet bakgrundskontroller genom att kolla av allt ifrån sociala medier till utbildningshistorik och referenser.

vi sammanfattar en nysläppt rapport från Stockholms Handelskammare angående bakgrundskontroller i rekryteringar

Bakgrundskontroller i flera olika former

Vad tänker du när du hör ordet ”bakgrundskontroll”? Beroende på vem som tillfrågas kan det omfatta allt ifrån att kolla belastningsregistret för att se om en kandidat har fällts för några brott, vada igenom sociala medier för att bedöma kandidatens digitala fotspår eller att helt enkelt kolla att de anställningar och utbildningar som angetts i ett CV faktiskt stämmer. 

Oavsett typ är syftet med bakgrundskontroller dels att verifiera påståenden från en arbetssökande, men också i vissa fall för en arbetsgivare att försöka avgöra ifall det kan finnas några risker med att anställa kandidaten.

Praxis kring bakgrundskontroll skiljer sig åt mellan företag

Undersökningen som Handelskammaren har genomfört bygger på 400 enkätsvar fördelat på tre tydligt distinkta grupper: offentlig sektor, privat sektor samt bemannings- och rekryteringsföretag. Dessvärre görs ingen ytterligare uppdelning mellan olika branscher eller den geografiska ort där företagen är verksamma, så det är oklart vilka skillnader det kan finnas mellan olika yrkesgrupper och verksamhetsområden.

 

Något som dock framhävs i rapporten är att bakgrundskontroller är vanligt förekommande inom samtliga kategorier. Hur riskbedömning genom kontroll görs skiljer sig åt mellan olika segment.

 

För rekryteringsföretag är det på uppgång att allt oftare kolla kandidaters sociala medier, något privat- och offentlig sektor gör mindre än tidigare. Privata företag lägger större viktigt vid hälsokontroller medan offentlig sektor väljer att lägga krut på att kolla upp kandidaters eventuella brottsdomar och ifall uppgifter om utbildningshistorik stämmer.

 

Generellt sett är externa företag som rekryterar åt andra mer benägna att genomföra gedigna kontroller för att minimera risken att rekommendera kandidater som i slutändan visar sig olämpliga.

Referenser fortfarande i topp för kontroll

Att prata med angivna referenser ses fortfarande som det mest pålitliga sättet att kolla upp en kandidat. Rapporten går däremot inte in mer i detalj om exakt hur rekryterande företag på bästa sätt undersöker den information de vill åt.

 

Den höga tilltron till referenser är något oroande eftersom tidigare undersökningar har visat att de har låg validitet i att förutsäga en kandidats framtida arbetsprestation. Används referenser enbart för att kolla sanningshalten i kandidaters CV och utsagor kan det tänkas tjäna sitt syfte bättre.

Oklar policy och tydlighet inför GDPR

Enbart 34% av de tillfrågade företagen har en policy kring bakgrundkontroller: ifall de får genomföras och hur det ska gå till. 38% uppger att deras organisation har en informell rutin gällande kontroller och 28% menar att de inte har ett tydligt ramverk för att kolla kandidater. 

I och med stundande GDPR blir det troligt att fler företag kommer att behöva strukturera upp hur de genomför kontroller av kandidater, och tydligt kommunicera detta till arbetssökande och medarbetare som är involverade i rekryteringar. För övrigt verkar det som att GDPR är en huvudorsak till varför google-sökningar och lusläsning av kandidaters inlägg på sociala medier har minskat. Till att börja med behöver rekryterande organisationen göra en avvägning om det är berättigat att genomföra en informationsinsamling från sociala medier eller annan källa. Den kommande förordningen innebär att all typ av bakgrundskontroll, oavsett om det rör sig om att samla in kommentarer från Facebook eller göra utdrag ur ett belastningsregister, tydligt måste kommuniceras till kandidater. 

 

Fler nyheter och rapporter får du i nyhetsbrevet

Vi publicerar regelbundet nya blogginlägg om nyheter och trender gällande HR och rekryteringar. Genom att prenumerera på vår blogg får du varje vecka, eller månad, de senaste inläggen direkt till din inkorg.

 

Jag vill prenumerera på bloggen

Publicerat 2018-04-03

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla