<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så här löser kommunerna sina sommarrekryteringar på bästa sätt

 Ju närmare sommaren vi kommer, desto närmare kommer också en av årets största utmaningar för landets kommuner – nämligen att rekrytera till sommarjobben. Att rekrytera inför sommaren är ett omfattande arbete som kräver hantering av stora kandidatvolymer. Detta ställer stora krav på kommunernas rekryteringsprocesser.

Det är en stor utmaning för kommuner att hitta rekryteringar till sommarjobben.

Ett sätt för kommunerna att hantera och effektivisera rekryteringarna, är genom att använda ett rekryteringssystem som delvis eller helt automatiserar processen. Linköpings kommun är en kommun som ligger i framkant när det kommer till sommarrekryteringar – mycket tack vare deras automatiserade och digitala rekryteringsprocess.

– Vår process är väl genomtänkt och användarvänligheten är det centrala. Systemet är till stora delar automatiserat, och ser likadant ut för alla chefer. Det är lika enkelt för chefer att hantera ansökningarna som för kandidater att skicka in dem. Eftersom det inte heller krävs någon inloggning för någon av parterna är det dessutom väldigt tidseffektivt, säger Patrik Reman, HR-specialist på Linköpings kommun.

Här tar vi upp några anledningar till varför fler kommuner bör automatisera sommarrekryteringarna:

1. Fånga rätt kandidat snabbare

När det kommer till sommarrekryteringar gäller det att plocka upp de bästa och mest lämpade kandidaterna tidigt i processen. Många ungdomar söker fler sommarjobb på samma gång, så det gäller att hitta de med rätt profil snabbt. Genom att använda sig av urvalsfrågor som tidigt i processen sorterar bort de som inte uppnår kriterierna för jobbet, blir mängden kandidater snabbt färre, och det går lättare att nå just de som är lämpade för jobbet.

2. Gör en mer rättvis bedömning

En automatiserad bedömning är en mer rättvis bedömning. När man går igenom ansökningar kan det aldrig göras helt objektivt, eftersom det görs av människor som påverkas av yttre omständigheter. Tid på dagen, humör och stress går inte att komma ifrån när en människa hanterar ansökningarna manuellt. Ett automatiserat urval innebär ett mer jämlikt urval, och ger i slutändan troligtvis bättre kandidater och mer träffsäkra rekryteringar.

3. Få rekryteringarna på plats i god tid innan sommaren

Sommarrekryteringar tenderar att ta tid. Stora mängder ansökningar ska ofta hanteras, och många tjänster ska tillsättas. För att hinna bli färdig med rekryteringarna i tid är det därför viktigt att processen är effektiv. Genom ett välfungerande och strukturerat rekryteringssystem är chanserna större att ni blir färdiga i tid, kanske till och med tidigare än ni tänkt. Linköpings kommun är ett gott exempel: rekryteringarna som de förut höll på med ända in i augusti, är idag färdiga redan i juni.

4. Kommunen får en enhetlig kommunikation

Vid rekryteringar i allmänhet, och sommarrekryteringar i synnerhet, är igenkänning en viktig faktor för kandidaten. När många jobb ska utannonseras, men av samma kommun, är det viktigt att kommunen som avsändare talar sitt eget tydliga språk – så att de som söker jobb känner igen sig. En annons från kommunen bör se ut på ett och samma sätt, oavsett innehållet i den. I ett bra rekryteringssystem går det att använda samma mallar för alla annonser.

Workshop på temat sommarrekryteringar

Att rekrytera inför sommaren är ett omfattande arbete som kräver hantering av stora kandidatvolymer. Detta ställer stora krav på kommunernas rekryteringsprocesser.

Därför bjuder vi den 13.e februari in till en kostnadsfri workshop på temat där vi kommer att diskutera  sommarrekrytering för kommuner och om hur ni med hjälp av ReachMee kan optimera era processer för detta. Läs mer och anmäl dig här! 

Läs också

Publicerat 2019-01-16

Ämnen: ReachMee, Automatisering, kommun

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla