<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Snabbguide om att använda tester i rekryteringen

Personlighetstest, screeningstest och kunskapstest. Det finns en hel uppsjö olika typer av test som lätt gör en helt snurrig. Vi ger dig sex snabba tips om vad du bör känna till om tester för att börja orientera dig i djungeln.

Snabbguide med sex tips om arbetspsykologiska tester – en bra introduktion för att orientera sig i djungeln!

  1. Ta hjälp av screeningtest för att göra ett första urval. Slipp ägna timtals åt att granska CV:n och försöka avgöra om tidigare erfarenhet säger något om en kandidats potential att axla tjänsten. När det är många sökande till en och samma tjänst kan så kallade screeningtest vara en bra hjälp för att göra en första bedömning om vilka kandidater som är relevanta för rollen.

  2. Genomtänkt och kopplat till tjänsten. Det finns inga universaltest som fungerar för alla rekryteringar i alla sammanhang. Tester bör användas i anslutning till en fördefinierad profil på arbetsrelaterade kompetenser eller personlighetsdrag som ses som viktiga för tjänsten. Det ökar objektiviteten och träffsäkerheten.

  3. Certifierade användare ska tolka resultatet. Att använda rekryteringstest handlar inte bara om att skicka ut test till alla kandidater och anställa den med hög matchningsgrad. Speciellt resultatet av mer djupgående tester ska tolkas av en person som fått utbildning i hur testet är uppbyggt och används. 

  4. Vetenskapligt baserad och testad. Det finns olika typer av test som undersöker allt från faktakunskaper till logisk förmåga och personlighet. En gemensam nämnare för dem alla är att ett bra test bör baseras på en beprövad metod eller vetenskaplig teori. Det är också viktigt att testet är anpassat för eller prövat på den svenska marknaden.

  5. Objektivt och en positiv upplevelse för kandidaten. Kandidater ägnar ofta timmar åt att utforma ett CV som målar dem i ett bra ljus och kan känna stor frustration om de inte får veta vad som gjorde att de inte gick vidare. Med tester kan de uppleva en mer rättvis och objektiv bedömning av vad de faktiskt kan och presterar.

  6. Ytterligare hjälp vid bedömning. Känns det lite osäkert att helt utelämna CV kan du snarare se tester som ett komplement. De ger mer information och underlag att diskutera med kandidaten under ett intervjutillfälle. 

Vill du veta mer om hur du använder tester i rekryteringen?

Vi har sammanställt en guide som ger dig en översiktlig förståelse för hur test kan användas i en rekryteringsprocess. Med förklaring av olika typer och var arbetspsykologiska test passar in som urvalsmetod får du veta det du behöver för att öka träffsäkerheten i dina rekryteringar.

Ladda ner guide för tester i rekryteringsprocessen

Publicerat 2017-11-21

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla