<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ställ rätt frågor till kandidaten under jobbintervjun

När det är läge att förbereda intervjun är det dags att också bestämma vilja typer av frågor som ska ställas. Att fråga vilket djur personen identifierar sig kan ju vara ett roligt sätt att börja träffen, men knappast något som fungerar som bra beslutsunderlag. Det är bättre att ställa frågor kopplade till er kravspecifikation. Frågorna kan vara fokuserat på en kandidats biografiska historia, granska tidigare handlingar eller blicka mot framtiden.

Ställ rätt frågor till kandidater under intervjun!

Att undersöka med hjälp av frågor

Syftet med intervjufrågorna är att få en bild av kandidaten och se ifall personen passar till tjänsten, och på ert företag. För att lättare kunna jämföra kandidater sinsemellan är det vanligt att använda ett antal frågor som alla kandidater får. Som komplement är det är bra att inkludera frågor som går att anpassa och rikta till den enskilde kandidaten, exempelvis få reda på mer detaljer om kompetenser, för att få mer träffsäker information. 

Öppna och stängda frågor

Frågor kan antingen vara öppna eller stängda. Medan en öppen fråga uppmanar kandidaten att svara utförligt är en stängd fråga enbart till för att bekräfta eller neka. De enda svaren på en stängd fråga är ja eller nej. Använd därför till fördel öppna frågor för att få mer information från kandidaten och förhoppningsvis en inblick i deras beteendemönster, attityder och drivkrafter. Öppna frågor inkluderar: vem, vilka, vad, när, hur, varför.

Biografiska intervjufrågor

En biografisk jobbintervju går igenom en kandidats arbetshistorik i kronologisk ordning. Frågorna är centrerade kring att utforska personens erfarenheter och kompetenser. En risk med en biografisk intervju är att det ofta blir en ytlig genomgång av en persons CV. Du missar en djupare förståelse av utvalda delar som är av intresse för den tjänst som personen intervjuas för. Biografiska intervjuer är flitigt använt av rekryteringsfirmor för att få en bred uppfattning om en kandidat, men går att anpassa för att få svar.

Exempel på biografiska frågor:

  • Berätta om ditt första jobb. Vad hade du för arbetsuppgifter?
  • Hur mycket erfarenhet har du att arbeta med Microsoft Word, och hur bra på en skala 1 till 5 är du på att använda programmet?

Hypotetiska frågor

Den allmänna rekommendationen är att undvika hypotetiska frågor, att kandidaten ska ta ställning till situationer eller påståenden som inte är verkliga. Eftersom det rör sig om hypotetiska situationer är det svårt att bedöma svaren. Dels att veta om personen ser ett ärligt svar, men också ifall de faktiskt skulle göra som de själva beskriver.

Går det att konkretisera hypotetiska frågor, exempelvis koppla dem till faktiska arbetsuppgifter eller situationer i den nya tjänsten, kan de ge vissa insikter. 

  • Hur skulle det vara om du hamnade i en arbetsgrupp där du inte trivdes med de andra kollegorna?
  • Om du fick i uppdrag att omstrukturera företagets inköpsprocesser, hur skulle du gå tillväga?

Historiskt förankrade intervjufrågor

Fokus är, precis som för en biografisk intervju, att ställa frågor om vad kandidaten har gjort tidigare. Istället för att fråga om varje erfarenhet i ordning är frågorna förankrade i relevans kopplat till er kravspecifiktation och tjänsten ni rekryterar till. Konkreta frågor om vad personen gjort i tidigare situationer ger en indikation om personens beteendemönster och hur det är troligt att de skulle hantera en liknande situation. Bakåtriktade frågor är konkreta och går att koppla till specifika händelser, och det går enkelt att ställa fler följdfrågor.

  • Kan du ge ett exempel på en situation när du har haft ett stort ekonomiskt ansvar?
  • Har du någonsin kommit illa överens med en kollega du var tvungen att samarbeta med? Hur gick det?

Konsten att ställa rätt frågor till kandidaten under jobbintervjun…

… har mycket med förarbetet att göra. Att ställa rätt frågor är lättare med en konkret plan och en uppfattning om varför frågan är relevant.

  • Är frågan relevant för tjänsten/kravprofilen eller för att veta något om kandidatens beteende?
  • Är det rätt typ av fråga?

En något enklare lösning är att arbeta med intervjumallar. Istället för att gå igenom varje enskild fråga går det att ta fram en intervjuguide med förberedda frågor som är anpassad för den tjänst som rekryteras går det att ta fram automatiskt baserat på rekryteringsprofil. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheterna att arbeta med intervjuguider.  

Läs också

Publicerat 2017-10-05

Ämnen: HR, arbetsintervju

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla