<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tänker du på kandidatupplevelsen?

Kandidatupplevelsen, är det något du tänker på när du rekryterar? En negativ kandidatupplevelse kan leda till ett dåligt rykte, färre ansökningar och svårare utgångsläge för kommande rekryteringar. 

Tänker du på kandidatupplevelsen när du rekryterar? Artikel på ReachMee-bloggen

Hur står det till med kandidatupplevelsen?

41% av de som haft en negativ upplevelse av ett företag i samband med att de har sökt jobb väljer att inte ha en fortsatt relation. Med andra ord avstår de inte bara från att söka jobb igen i framtiden, det kan även påverka deras vilja att handla från företaget. Precis som ryktet sprider sig kommer dessa missnöjda kandidater att dela med sig av sin upplevelse till andra som i sin tur kan ta beslutet att avstå från att själva söka jobb där eller vara kunder. En negativ kandidatupplevelse kan alltså leta till ett tapp bland kunder och ett minskat urval bland framtida jobbsökare.

En negativ kandidatupplevelse

Vad är det då som leder till en negativ kandidatupplevelse? Förvånansvärt nog har det inte att göra med att en kandidat blivit nekad ett jobb; tvärtom rapporterar många att ett vänligt nej tack kan lämna dem med positiva känslor. Den negativa upplevelsen hör snarare ihop med hur personen fått ett nej och hur bemötandet från rekryterare och företag har varit. Saker som kan bidra till en negativ kandidatupplevelse är:

  • Ingen, eller långsam, återkoppling på ansökan. Kandidaten blir osäker på om det ens är registrerat att de har sökt jobb!

  • Avsaknad av tydlig kontaktperson. Kandidaten ringer för att höra om deras ansökning hittade fram, men ingen i växeln vet vem som kan svara på denna fråga.

  • Ingen personlig återkoppling efter intervju. Att gå vidare till ett möte signalerar till kandidaten att de är aktuella för jobbet och det känns riktigt snopet med utebliven kontakt i flera veckor. Ett mail eller ett telefonsamtal och ett vänligt nej tack tar inte många minuter.

  • Dåligt bemötande under intervju. Intervjuaren är inte påläst och verkar inte ha kollat på kandidatens inskickade uppgifter, frågorna siktar högt och lågt och har ingen koppling till faktiska kompetenser eller tjänsten.

  • Otydlig definition av en tjänst. Efter att ha läst platsannonsen och kommit på intervju är det fortfarande inte tydligt vad tjänstens faktiska arbetsuppgifter är.

Hur står det till med kandidatupplevelsen? Ladda ner checklista!

En positiv kandidatupplevelse

För att skapa en positiv kandidatupplevelse, börja med att utgå från dig själv. Hur hade du själv upplevt en situation där du inte får veta om din ansökan har kommit fram, får ett nonchalant bemötande eller där det råder förvirring om vilka faktiska arbetsuppgifter som ingår i tjänsen? Täpp till uppenbarliga hål genom att tänka igenom de bakomliggande processerna för rekryteringen, säkerställa återkoppling, bjuda på ett gott bemötande och genom att sätta rätt förväntningar hos kandidaten. Testa att söka jobb hos dig själv, vad fungerar och vad kan bli ännu bättre?

1. Genomtänka processer

Kandidatens upplevelse av en rekrytering grundar sig i hur processen är upplagd. Finns det ingen intern samstämmighet kommer det att märkas. Det är risk att kandidaten faller mellan stolarna om det är otydligt intern vem som ansvarar för att kontakta kandidater inför intervju eller hur refusering ska gå till.

För att säkra de underliggande processerna:

2. Återkoppling och bemötande

Hellre ett nej än att inte höra något alls. Underskatta inte värdet av att höra av dig till kandidater och bekräfta att deras ansökan har kommit in. Återkoppling sträcker sig också till hur och när kandidater refuseras – ju längre väntan  desto mer bortglömd känner kandidaten sig.

Bemötande spelar också en stor roll. För den som gått vidare till intervju finns det större förväntningar på personlig kontakt och feedback ifall kandidaten inte blir anställd. Även hur kandidaterna möts av andra anställda, tilltänkt chef och rekryterare när de exempelvis besöker kontoret under ett intervjutillfälle påverkar deras uppfattning.

3. Förväntningar hos kandidaten

Skapa rätt förväntning hos kandidaten tidigt för att minimera risken att de uppfattar rekryteringen som förvirrande, dåligt uppbyggd eller att de har fått fel information. En bekräftelse på mottagen ansökan är också ett utmärkt tillfälle att passa på att informera om hur rekryteringen går tillväga, exempelvis om de kan förvänta sig svar ett visst datum eller om ni använder tester. Tänk också på de förväntningar som skapas hos arbetssökande när de läser en platsannons och vad de får höra direkt från er.

Tänk också på att trots att majoriteten av kandidater inte anställs blir det någon utvald som får ett jobberbjudande. Se till att personen i fråga har rätt uppfattning om arbetsklimatet, sina uppgifter och sitt framtida jobb – inte bara rekryteringsprocessen.

  • Tänk på annonsen! Vad förmedlar titeln, företagsbeskrivning och förklaring av arbetsuppgifterna?
  • Informera om processen och förklara för kandidaterna vad de kan förvänta sig av rekryteringen. 
  • Ge en inblick i företagskulturen så att kandidaten får en förståelse för hur det är att jobba hos er.

Att skapa en positiv kandidatupplevelse

Vi har satt ihop en lista på saker att se över för att förbättra kandidatens upplevelse och uppfattning av er rekrytering. Med den i handen blir det förhoppningsvis lättare att se vad ni gör idag – och vad ni kan behöva se över inför framtida rekryteringar.

Ladda ner: Checklista – kandidatupplevelsen

Publicerat 2017-09-19

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla