<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trendspaning: Bakgrundskontroller och spontanansökningar

Med jämna mellanrum genomför Stockholms Handelskammare en undersökning där de tar pulsen på rekryteringsfrågor. Rekryterare från bemanningsföretag, offentlig verksamhet och privat sektor svarar på frågor om nyanställningar med fokus på rekryteringsprocessen. Fyra huvudpunkter som lyfts fram i årets rapport är: bakgrundskontroller i sociala medier, svårigheter att hitta rätt kompetens, värdering av svenskkunskaper och processer för att hantera spontanansökningar. Här har vi sammanställt några av de intressantaste resultaten för dig som rekryterar.

Trendspaning: Bakgrundskontroller och spontanansökningar

Profil i sociala medier som beslutsunderlag för rekrytering

Det blir allt vanligare bland rekryterare att granska kandidaters närvaro på sociala medier. Förutom att CV och LinkedIn-profilen får sig en genomgång är det allt fler rekryterare som även kollar upp kandidater på andra sociala plattformar så som Facebook, Twitter och Instagram. Googlesökningar fungerar också som komplement för att kolla upp annan offentlig bakgrundsfakta som sedan blir en del av beslutsunderlaget i rekryteringsprocessen.  

Bakgrundskollen av kandidater i en rekryteringsprocess förklaras med att man vill bedöma eventuella framtida risker och se ifall kandidaten speglar företagets värderingar. 

Framförallt är det rekryterare vid bemanningsföretag som är flitiga användare av denna typ av kontroll. Handelskammarens analys drar slutsatsen att de i större utsträckning vill förhindra att de rekommenderar personer som senare visar sig ha oförenliga synsätt med företagets värderingar.

Svårigheter att rekrytera rätt kompetens 

Sysselsättningen och konkurrensen om talangerna ökar och majoriteten av de tillfrågade företagen säger att de planerar nyrekryteringar. För yrken och branscher med krav på specifika kompetenser är det problematiskt att hitta lämpliga kandidater. Arbetskraftsbristen märks tydligast inom bygg- och IT-branscherna och det finns en positiv syn på möjligheter för ökad arbetskraftsinvandring. 

Svenskkunskaper som förmåga på en skala

Behovet att anställa utländsk kompetens märks även på problematiken kring att värdera kandidaters svenskkunskaper. När allt fler utländska talanger spontanansöker till svenska företag och utrikes födda kandidater är med i en rekryteringsprocess uppger fler rekryterande företag ett behov av att värdera svenskkunskaper på en skala.

Kräver arbetet daglig interaktion med svenskspråkiga kunder? Då behövs bättre kunskaper i svenska språket än på ett kontor där det inledningsvis räcker med grundläggande förståelse. I vissa yrkesroller, exempelvis programmerare kan det rentav vara så att kunskaper i svenska inte behövs.

Jobb tillsätts via kontakter och spontanansökningar

Rapporten visar att den privata sektorn tillsätter mer än hälften av sina tjänster via spontanansökningar och via kontakter. Det är vanligt att kandidater använder sig just av spontantansökningar när de söker nytt jobb, och Handelskammaren skriver att det är få företag som är beredda på hur dessa ska hanteras. Eftersom många saknar en tydlig strategi och policy för exempelvis återkoppling på spontanansökningar finns det en risk att arbetsgivarvarumärket skadas.

Genomtänkta processer och hantering av inkommande ansökningar blir därför allt viktigare för att bibehålla ett gott rykte. 

Fortsatt läsning

 

Publicerat 2017-04-25

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla