<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Underlätta beslut med automatiserade processer vid volymrekrytering

Branscher som har höga ansökningsvolymer har ett par problem i samband med rekrytering. Speciellt för retail och annan typ av handel innebär en utspridd organisation oftast att det är personal på plats i butik som ansvarar för att slutföra rekryteringen. När HR äger processen men måste lämna mycket av genomförandet till rekryterande chefer tillför det ytterligare utmaningar. Slipp magsår, ineffektivt samarbete och dålig insyn – låt istället en datadriven och evidensbaserad process stå i centrum.

Se hela presentationen som visar värdet med en datadriven och evidensbaserad rekryteringsprocess genom att bläddra i bildspelet ovan. 

Utmaningar med höga ansökningsvolymer

Butiksarbete och retail lockar många sökande, och ger ett helt berg ansökningar för HR och rekryterare att hålla koll på. Det gör det svårt att hinna sköta många parallella rekryteringsprocesser, att konsekvent matcha kompetens i ansökan med efterfrågade färdigheter och att återkoppla till kandidat. Med högre personalomsättning än andra branscher är det viktigt att träffa rätt i sina rekryteringar och knyta kontakt med lovande kandidater. 

En traditionell rekryteringsprocess och manuell kvalificering

Den traditionella processen kan grovt delas upp i fyra steg. Att motta ansökningar, genomföra CV-granskning, hålla intervju för utvalda kandidater och slutligen komma med ett jobberbjudande

Ett vanligt arbetsflöde för rekryteringar är att HR tar emot samtliga ansökningar och bollar dem vidare till rekryterande chef ute i butik. Att HR och chef sedan lägger timmar på att granska samtliga CV:n, gallra ansökningar och avgöra vilka som ska bli kallade till intervju är minst sagt en stor tidstjuv. Speciellt för organisationer med många utspridda butiker blir det en tuff utmaning att lyckas balansera återkoppling mellan HR, rekryterande chef och kandidater samtidigt som rekryterare ska säkerställa att processen går korrekt till. Att rätt kompetenser matchas, att ingen lovande kandidat faller mellan stolarna och att de som anställs passar företagets profil.   

På grund av organisationens uppbyggnad måste kandidater lämnas över till den lokala rekryterande chefen vid en viss punkt. Den traditionella processen lämnar chefen själv under intervjuskedet. Det är inte heller säker att de chefer som håller i intervjuerna är helt bekväma med rekrytering och risken är stor att de faller tillbaka på magkänslan när de avgör vilka kandidater som får erbjudande om jobb. Det är helt enkelt ineffektivt och det finns en risk att kvaliteten på rekryteringen varierar stort mellan olika platser. Litar alla på sin magkänsla bedöms kompetens också annorlunda. 

Resultatet är en sämre kvalitet på genomförd rekrytering på grund av hög tidsåtgång, sämre matchning av kandidaters kompetenser och hög personalomsättning. 

En datadriven process med automatiserade inslag

En alternativ och betydligt mer effektiv lösning för höga ansökningsvolymer är att ha en datadriven rekryteringsprocess. Istället för att lägga ner mycket tid på att manuellt gallra kandidater och försöka avgöra kompetenser kan urvalsfrågor och olika typer av tester vara till en stor hjälp. Processen går ut på att i flera steg kvalificera och gallra sökande tills bara de med bra matchning för jobbet finns kvar. Genom att steg för steg identifiera rätt kandidater att kvalificera för att slutligen gå vidare till intervju sparar både HR och butikschef tid. En bonus är att intervjuerna håller högre kvalitet – alla som går vidare har redan visat sig lämpade för jobbet. 

Datadrivet urval motverkar den mänskliga faktorn och minskar risken att magkänslan avgör vilka kandidater som går vidare. Med ökad träffsäkerhet är det större sannolikhet att personal stannar kvar längre, och ger ledtrådar till framtida rekryteringar om vilka kandidater som lämpar sig bäst. 

En process behöver självfallet inte innehålla alla dessa steg, men att inkludera så många som möjligt av dem underlättar både för fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering och kan faktiskt helt utesluta CV.  

Kom igång nu!

Målet är självfallet att få alla de positiva effekterna av att genomföra automatiserad och datadriven rekrytering. Till din hjälp är rekryteringsverktyg en ovärderlig tillgång som är ett stöd för att sköta kandidatåterkoppling, automatisk gallring och sortering. Automatisera återkoppling till kandidater i varje steg försäkrar en god kandidatupplevelse. 

Publicerat 2017-06-13

Ämnen: Kommunikation med chefer, HR, Automatisering

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla