<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vem gör vad? Samarbeta effektivt under hela rekryteringen

Hur fungerar det interna samarbetet när ni ska rekrytera? Har alla koll på sina ansvarsområden, eller blir det ofta samma frgåor som bollas fram och tillbaka utan tydlig ägare? Se till att samarbeta mer effektivt under rekryteringen genom att skapa en gemensam syn på arbetet.

Vem gör vad? Samarbeta effektivt under hela rekryteringen

Därför är det viktigt med samsyn

En stor tidstjuv under rekryteringar är misskommunikation. När det inte är tydligt att det faktiskt var chefens uppgift att höra av sig till refuserade kandidater eller att HR kunde gå vidare med att kalla till intervju utan input blir det lätt onödiga förseningar och sura miner.

Ett sätt att enkelt motverka detta är att innan ett nytt rekryteringsprojekt drar igång sätta sig ner och diskutera igenom hur samarbetet ska se ut. Samspelt planering ger en smidigare process och en tydlighet även mot kandidaterna.

Områden att diskutera igenom innan rekryteringen startar:

  • Kandidatens kravprofil. Ingen rekrytering kommer att bli lyckad utan en tydlig uppfattning om vem ni letar efter. Ska HR hjälpa till med att ta fram annonser eller kolla CV:n inför första intervjun är det viktigt att ni har stenkoll på vad som gäller.

  • Vilka moment som förekommer i rekryteringen. Har vi CV-granskning, eller direkt på videointervju? En viss tjänst kanske kräver arbetsprov medan någon annan fokuserar på kunskapstest.

  • Urvalsmetoder och tidsram för projektet. Hur länge ligger annonser uppe, när börjar vi kalla till intervjuer och vad använder vi för typer av urval i vår rekryteringsprocess?

  • Ansvarområden. Vem ska återkoppla till refuserade kandidater, ansvara för att kalla till intervju, driva på processen och se till att få ut jobbannonserna?

  • Vad för mandat har HR/rekryterande chef i processen? Får exempelvis rekryterare boka in chefer på intervju med kandidater utan att chef först sett underlaget, eller kan en chef bestämma att gå vidare med kandidat utan input från HR?

  • Hur avstämningar går till inom teamet. Ska ni hålla veckomöten och prata igenom hur det har gått, eller träffas ni inför specifika steg i processen?

  • Förväntningar. Klargör vad ni förväntar er av varandra. Exempelvis om rekryterande chef vill träffa ett visst antal kandidater eller om HR räknar med att alla CV som går vidare från första skedet ska läsas igenom av chefen.

Tips! Har ni många pågående rekryteringar eller sitter i en stor och utspridd organisation går det ju också utmärkt att HR sätter ramverket som rekryterande chefer sedan är med och arbetar utefter.

Diskussionsunderlag och checklista

Det finns många fler saker att ta hänsyn till i en rekrytering och att på förväg ha klart för sig om vem som ansvarar för vad. Därför har vi skapat en checklista med frågor likt ovan som du och dina kollegor kan använda för att sätta ramverket. Checklistan laddar du ner helt gratis genom att klicka på knappen nedan.

Ladda ner checklista för rekryterare och rekryterande chefer

Publicerat 2018-07-24

Ämnen: HR

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla