<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Videointervjuer ersätter CV

I en väl utformad rekryteringsprocess fyller varje steg en funktion för att successivt filtrera kandidater tills den bästa kandidaten står kvar på slutet. Med kravprofilen som stöd har CV länge använts som det optimala verktyget för att se vem som passar eller inte passar för en tjänst. Men, det finns god anledning till att tänka bort CV:t ur processen och istället blicka mot alternativa verktyg som till exempel videointervjuer.

Videointervjuer och videorekrytering som ett alternativ till CV

En solig vårdag i april fick vi på kontoret besök av Josefin Malmer, Partner på HOME of Recruitment. Vi tog tillfället i akt och passade på att spela in några av hennes tankar om att rekrytera utan CV, betydelsen av en väl uppbyggd och anpassad rekryteringsprocess och videorekryteringar.

Vill du hellre lyssna på vad som sagts kan du längst ner i artikeln höra en sammanfattning.

Vad är CV-lös rekrytering?

Många tänker sig att CV-lös rekrytering innebär att man skippar gallring och helt enkelt kallar alla sökande till intervju. Men det är inte vad vi menar när vi pratar om att rekrytera utan CV. 

Själva syftet med att be om ett CV är för att stämma av att sökande har den erfarenhet och de kunskaper vi kräver för tjänsten, menar Josefin. Skallkrav och önskade kunskaper är som bekant definierade innan rekryteringen drar igång, och CV-gallring är ofta det första steget vi använder för att försöka rensa bort okvalificerade sökande. 

Att som rekryterare själv leta igenom CV för att försöka avgöra vem som är kvalificerad att kalla till intervju är tidskrävande och inte särskilt träffsäkert. Kandidater skriver CV på olika sätt och ibland framgår det inte i jobbannons vilka krav, meriterande kunskaper eller önskvärda förmågor som gäller. Så det händer att guldkornen vaskas bort.

CV-lös rekrytering betyder inte att bjuda in alla kandidater till en intervju. Det handlar om att hitta alternativa sätt att identifiera de sakerna vi annars hade letat efter i CV eller personligt brev.

Kompetensbaserad rekrytering går hand i hand med CV-löst

En bra och effektiv rekryteringsprocess är uppbyggd för att successivt hjälpa oss att ta vidare rätt personer i rekryteringen. Alla steg i processen ska fylla en funktion där det på förhand finns ett tydligt genomtänkt syfte och mål. 

Som exempel på en rekryteringsprocess kan vi tänka oss att traditionell CV-gallring och lusläsning av personliga brev ska ta reda på vem som är kvalificerad eller inte. Telefonintervjun är till för att göra en andra avstämning och intervjun finns för att undersöka på djupet.

Eftersom rekrytering alltid ska bygga på kravprofilen kan kompetenser undersökas på andra sätt än att kolla av CV och spara alla frågor till intervjun, exempelvis genom arbetspsykologiska tester, gallra på urvalsfrågor eller genomföra videointervjuer. 

Intervjua kompetensbaserat via video

Var kan videointervjuer användas i processen? Förutom som ett alternativ till CV-gallring och urvalsfrågor kan rekryteringar med många sökande använda videointervjuer istället för telefonintervjuer eller första intervju.

"Videointervju fungerar utmärkt för att ställa strukturerade och kompetensbaserade frågor." säger Josefin Malmer. Det gäller att på förväg ha en tydlig tanke om hur svar ska tolkas, alltså vad kandidaten bör uppvisa för egenskaper eller kompetenser för att ha "svarat rätt". 

Som exempel på en kompetensbaserade fråga säger Josefin: “Kan du beskriva för mig en situation där du gav service utöver det vanliga?” Just den frågan har hon använt i en annan rekrytering där kandidater fick skriva sitt svar – med videointervju får de istället chansen att på någon minut förklara muntligt.

Videointervjuer uppskattas av kandidater

Videointervjuer är ett strukturerat sätt för det rekryterande företaget att skicka ut ett antal satta frågor och samla in svar från inbjudna kandidater.

En farhåga med videointervjuer är att de löper en risk att vara fördomsfulla och att den som bedömer intervjuerna påverkas av förutfattade meningar. Samma farhågor kring videorekrytering gäller dock även för konventionella gallringsmetoder där man bildar sig en uppfattning om kandidater baserat på CV eller personligt brev.

Genom att se över sin rekryteringsprocess, noggrant tänka igenom struktur och syfte och att hela tiden låta kravprofilen löpa som en röd tråd genom projektet minimerar du risken att det är magkänslan som avgör.

Videointervjuer kan bidra med att skapa en positiv kandidatupplevelse – speciellt i yrken där förmågan att uttrycka sig väl i skrift spelar en mindre roll.

  • Kandidater får känslan att få “visa upp sig” och tydligare motivera sina svar
  • Fler ges chansen att delta på videointervju än en vanlig intervjuomgång
  • Kandidater uppfattar att det är lite liv och rörelse i rekryteringen

Publicerat 2018-04-12

Ämnen: HR, Videointervju, kompetensbaserad rekrytering

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla