<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=129294691104950&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vilken typ av rekryterande chef jobbar du med? Här är resultatet från vår undersökning om rekryterande chefer

Vi ville ta reda på vad rekryterande chefer egentligen tycker om rekrytering och rekryteringsprocessen för att få bättre förståelse för hur de arbetar och tänker. För att göra det djupintervjuade vi 12 chefer från olika branscher och med olika typer av rekrytering och skickade därefter en enkät till 170 rekryterande chefer som fick svara på olika frågor kring rekrytering och relationen till HR. Här presenterar vi och går igenom resultatet.

Vilken typ av rekryterande chef jobbar du med? Här är resultatet från vår undersökning om rekryterande chefer

Av 170 tillfrågade chefer berättar 99 % att de tycker att rekrytering är viktigt och det som motiverar dem mest i rekryteringsarbetet är att bygga välmående team. Beslutet om vem som anställs ligger ofta på våra chefer, och de upplever också att de gör det mesta under rekryteringsprocessen i förhållande till HR. Mer än hälften av de rekryterande cheferna uppger att de själva skapar kravprofilen, gör första gallringen av kandidater, bjuder in till intervju och sköter återkoppling till kandidaten. Samtidigt visar vår undersökning att den största rekryteringsutmaningen är tidsbrist. 34 % av cheferna uppger också att de ofta använder magkänsla som urvalsmetod. Vad beror det på och hur underlättar man egentligen chefernas rekryteringsarbete på bästa sätt?

Olika typer av rekryterande chefer

I analysen av vår undersökning kunde vi se två tydliga profiler av rekryterande chefer som vi har valt att kalla volymrekryteraren och specialisten.

Volymrekryteraren

Den här chefen definieras av behovet att rekrytera kontinuerligt för att fylla behovet av personal. De rekryterar återkommande till liknande roller och har ansvar över större team. Ofta sker rekryteringen under vissa fasta perioder, t.ex. för att fylla behovet av extrapersonal under sommaren. Volymrekryteraren är ganska ung och har jobbat sig upp inom organisationen. Därför anställer de också till roller som de själva tidigare haft. De jobbar i större organisationer med en central HR-avdelning som utformar hela rekryteringsprocessen, vilket leder till att de har dålig inblick i hur processen faktiskt ser ut innan de möter kandidaten och varför processen ser ut som den gör. Ofta har ett eller flera steg i urvalsprocessen redan skett när chefen tar emot sina kandidater, vilket betyder att volymrekryteraren ofta träffar kandidater som redan har blivit screenade av HR.

Utmaningar

  • Saknar överblick och förståelse för rekryteringsprocessen
  • Att rekrytera tar tid från det dagliga arbetet och minskar tiden chefen kan lägga på sitt team

Specialisten

Den här chefen kännetecknas av ett behov att rekrytera många olika roller med olika kompetensprofiler till sitt tvärfunktionella team. Varje rekrytering är i stort sett unik. När de startar en ny rekrytering så behöver de definiera kompetensprofilen för att matcha det behovet som finns. HR är involverade i hela processen och kan stötta i att definiera kompetensprofilen och annons. Utöver det hjälper HR till med administrativa uppgifter såsom att bjuda in till intervju, skicka tester, ge feedback och ser till att kandidaten signerar kontraktet. För specialisten är en felanställning mycket kostsam eftersom det påverkar både teamets produktivitet och välmående. Detta är man medveten om och vill minimera risken att anställa fel person.

Utmaningar

  • Att hitta rätt person till rätt pris
  • Att rekrytera tar tid från det dagliga arbetet och minskar tiden chefen kan lägga på sitt team

Vad har cheferna gemensamt med varandra?

Cheferna gillar sitt jobb för att de gillar att jobba med människor och varje dag är olik den andra. Deras dagar består av liknande dagliga rutiner med möten, email och en del resande. Båda cheferna motiveras av att ha ett fungerande och välmående team som presterar bra.

Vad borde HR tänka på i samarbetet med de rekryterande cheferna?

Det spelar ingen roll om det handlar om volymrekryteraren eller specialisten. Det finns några saker som HR alltid kan utgå ifrån för att underlätta rekryteringsprocessen.

  • Ta ägandeskap för urvalsmetoderna: HR måste vara kunskapsbärarna och komma ihåg att cheferna inte driver innovation på området.
  • Motivera på rätt sätt: Här är teamet nyckeln; chefen drivs av ett välmående team.
  • Utöka eller fortsätt samarbeta: Ett nära samarbete mellan HR och rekryterande chefer bidrar till en positiv attityd till rekrytering.
  • Skapa tydliga strukturer: Låt den rekryterande chefen veta hur processen ser ut och varför. Kom överens om hur ni vill arbeta tillsammans och sätt tydliga strukturer för det samarbetet.

Läs också:
Vad tycker en rekryterande chef om ReachMee
Att designa en rekryteringsprocess
Checklista för effektivt internt samarbete i rekrytering

 

Publicerat 2019-01-25

Ämnen: Rekryterande chefer, rekryteringsprocess

Rekryteringsblogg

I ReachMees blogg hittar du allt du vill och behöver veta om rekrytering. Lär dig mer om allt ifrån karriärsidor till att attrahera kandidater, arbeta med employer branding och att lyckas med er jobbannonsering. Självfallet hittar du även information om rekryteringsprocessen, metoder för urval och att praktisk genomföra lyckade rekryteringar.

Prenumerera på vår blogg så får du varje vecka hem de senaste artiklarna direkt till din inkorg.

Prenumerera på bloggen

Populära artiklar

Ämnen

Se alla